Bijgewerkt: 25 juni 2022

Gemeentelijke heffingen stijgen met 5 procent

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS / Gemeente Amstelveen
03-03-2009

In 2009 verwachten gemeenten 7,7 miljard euro te ontvangen aan gemeentelijke heffingen. Dit is 5 procent meer dan in 2008. Van de drie belangrijkste heffingen stijgt de opbrengst van de rioolrechten het sterkst, gevolgd door de onroerende zaakbelasting (OZB) en de reinigingsheffingen. Dit blijkt uit cijfers van het CBS op basis van de gemeentebegrotingen.

De begrote rioolrechten brengen dit jaar 6,5 procent meer op dan vorig jaar. Dit is in lijn met de gemiddelde stijging op jaarbasis over de afgelopen tien jaar van 7,3 procent. De kosten van het beheer van het rioolstelsel zijn de laatste jaren fors gestegen door de aanpak van achterstallig onderhoud. Bovendien kunnen sinds 2008 de kosten voor de gescheiden afvoer van het regenwater en het grondwaterbeheer uit de heffing worden gedekt.

De totale OZB-opbrengst van alle gemeenten groeit naar verwachting in 2009 met 4,7 procent naar 2,9 miljard euro. Op basis van deze begrotingscijfers blijft de stijging van de opbrengst binnen de macronorm van 6,11 procent die door het Rijk is vastgesteld. Sinds 2008 is de maximering van de OZB-tarieven afgeschaft en zijn de gemeenten vrij hun tarieven zelf te bepalen.

5 procent Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

In 2009 verwachten gemeenten 7,7 miljard euro te ontvangen aan gemeentelijke heffingen


De opbrengst van de reinigingsheffingen stijgt in 2009 met 2 procent. Dit is een bescheiden toename in vergelijking met de gemiddelde stijging over de laatste tien jaar van 4,1 procent per jaar. De beperkte toename in 2009 is toe te schrijven aan de kleine en middelgrote gemeenten, die hun opbrengsten zien stijgen met 0,8 procent.

De opbrengst van de vijfentwintig grote gemeenten met meer dan 100 duizend inwoners stijgt naar verwachting met 4,2 procent. Het verschil in ontwikkeling komt doordat de lasten voor afvalinzameling en -verwerking van de grote gemeenten sterker stijgen dan van de kleine gemeenten.

    - Rioolrechten 6,5 procent hoger

    - Reinigingsheffingen stijgen licht

    - Reinigingsheffingen grote gemeenten stijgen meer dan gemiddeld

Belastingen in Amstelveen 2009:

WOZ- Wet waardering onroerende zaken

De WOZ-waarde van uw pand is vastgesteld naar de waarde op 1 januari 2008 in de toestand op 1 januari 2009. Het WOZ-taxatieverslag online bekijken via:WOZ-taxatieverslag voor woningeigenaren

OZB- Onroerende zaakbelasting

- eigenaren van woningen: 0,07889 % van de WOZ-waarde

- eigenaren van NIET-woningen: 0,16922 % van de WOZ-waarde

- gebruikers van NIET-woningen: 0,13619 % van de WOZ-waarde.

Door een wetswijziging is met ingang van 1 januari 2009 het belastingbedrag niet meer gebaseerd op een tarief per € 2.500,- aan WOZ waarde, maar op een percentage van de WOZ-waarde.

Vb. WOZ-waarde van een woning is € 200.000 en het OZB-tarief voor woningen is 0,07889%. De aanslag-OZB wordt dan als volgt berekend: € 200.000 X 0,07889%= € 157,78

Rioolrecht

Het tarief voor 2009 is € 170,-.

Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing kent twee tarieven:

- meerpersoonshuishouden € 214,00

- éénpersoonshuishouden € 186,-

Hondenbelasting

- eerste hond: € 56,30 per jaar

- tweede hond: € 84,40 per jaar

- derde en volgende hond: € 112,70 per jaar

- kennel: € 225,20 per jaar.

Kwijtschelding: aanvraagformulier Verzoek om kwijtschelding. (pdf)

Lees meer over: Wijzigingen belastingen 2009 op de website van de gemeente AmstelveenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.