Bijgewerkt: 1 februari 2023

Gemeenten moeten aantal verkeersslachtoffers terugdringen

Nieuws -> Informatief

Bron: VNG
10-02-2015

Verkeersonderzoekbureau SWOV publiceerde 6 februari 2015 een rapport met maatregelen om het aantal verkeersdoden en ernstig gewonden terug te dringen. Het is duidelijk, dat gemeenten zich in de komende jaren moeten blijven inspannen om het aantal slachtoffers te verminderen. Mensen moeten veilig aan het verkeer kunnen deelnemen. Helaas vallen er toch nog te veel slachtoffers in het verkeer – meldt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Gemeenten nemen al jaren diverse maatregelen om de verkeersveiligheid op lokale wegen te verbeteren. Uiteraard zijn wij bereid om aanvullende maatregelen te nemen. Zo pleit de VNG voor het scheiden van snelle en langzame tweewielers op fietspaden binnen de bebouwde kom. In het rapport ‘Opschakelen van verkeersveiligheid’ van de SWOV staan diverse maatregelen die gericht zijn op betere handhaving van bestaande regels.

Foto Amstelveen
(Bron CBS, IenM, DHD en SWOV - 2015)

Verdeling van het aantal verkeersdoden en in de LMR geregistreerde ernstig verkeersgewonden over vervoerswijzen en - voor de verkeersdoden - significante ontwikkelingen daarin (p = 0,05) over de laatste 10 jaar (blauwe pijltjes) en in 2013 ten opzichte van 2010-2012 (witte pijltjes)


Gemeentelijke boa’s zouden deze handhaving op zich moeten nemen. De VNG wil onderzoeken welke verkeersveiligheidsregels boa’s kunnen handhaven, of dat wellicht een andere partij daarvoor het meest geschikt is. Als boa’s meer moeten handhaven, moet daar wel een realistische vergoeding tegenover staan. De VNG wil graag met minister Schultz van IenM in gesprek over hoe gemeenten kostbare aanpassingen in de infrastructuur kunnen financieren.

Dat kan bijvoorbeeld: via een subsidieregeling, door het gedeelte van het BDU-budget, dat bestemd is voor de uitvoering van lokale verkeer- en vervoertaken naar het gemeentefonds over te hevelen. Een politieke discussie is daarom nodig over de uitvoerbaarheid en financiering van de voorgestelde maatregelen. De VNG vindt het belangrijk, dat ambities en middelen voor verkeersveiligheid met elkaar in lijn zijn. Lees het Rapport ‘Opschakelen van verkeersveiligheid’ (pdf 24 pagina’s)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.