Bijgewerkt: 4 december 2022

Gemeenten zijn bezorgd over de plannen kabinet

Nieuws -> Informatief

Bron: VNG
16-09-2011

Gemeenten draaien op voor gevolgen kabinetsbeleid

De Nederlandse gemeenten zijn bezorgd over de plannen die het kabinet in de Miljoenennota 2012 presenteert. Het kabinet wil bezuinigen en gemeenten krijgen daarom minder geld. Niet alleen voor nieuwe taken, ook voor taken die zij nu al uitvoeren – meldt VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)

Gemeenten kunnen en willen verantwoordelijkheden dragen en nieuwe taken efficiënt op zich nemen, maar met deze kabinetsplannen krijgt de burger uiteindelijk de rekening gepresenteerd.

jorritsma Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2008)

Mevrouw Jorritsma hier op een archieffoto


Een zorgelijk voorbeeld is het terrein van werk en uitkeringen. VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma: 'Gemeenten moeten op dit moment al zo’n € 570 per uitkering per jaar bijleggen. Dat geld kan dus niet naar ander beleid, terwijl we ook al een forse korting hebben op het Gemeentefonds. Dat betekent dat gemeenten fors moeten bezuinigen op hun taken en daar zal de burger echt iets van merken.'

Gemeenten kunnen hun huidige taken alleen uitvoeren als zij daarvoor voldoende budget krijgen en hun financiële autonomie in stand blijft. Zelfs in economisch moeilijke tijden tonen gemeenten financiële realiteitszin door de lokale lasten niet te verzwaren.

Toch meent het kabinet te moeten ingrijpen in het lokale belastinggebied door de precariobelasting af te schaffen. Dat is zuur. Gemeenten willen voor nieuwe taken bovendien ruimte voor lokaal maatwerk. “Dus een zo groot mogelijke autonomie en in elk geval geen verder gekrabbel aan het lokale belastinggebied”, aldus Jorritsma.



Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.