Bijgewerkt: 18 mei 2024

Gemeenteraad start met feitenonderzoek dossier Cardanus

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
01-06-2011

De gemeenteraad wil de situatie bij welzijnsstichting Cardanus onderzoeken. De centrale vraag daarbij is: hoe heeft het zover kunnen komen en wat was ieders rol daarin? De eerste stap die de raad zet, is het instellen van een voorbereidingsgroep.

Alle fracties zijn in die groep vertegenwoordigd met Tim Lechner (VVD) als voorzitter. De voorbereidingsgroep start met een feiten(voor)onderzoek. Het gaat om een documentenonderzoek van de periode 2001 tot heden bij zowel de gemeente Amstelveen als Cardanus. Op grond van het documentenonderzoek zal worden gekeken naar de rollen van de raad, het college en Cardanus en de interactie tussen alle betrokken partijen.

Lechner Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Tim Lechner, raadslid voor de VVD


In de raadsvergadering van 27 april 2011 is op initiatief van de fractie van de ChristenUnie het voorstel gedaan om een raadsenquête te houden naar de stand van zaken rond de welzijnsstichting Cardanus. De voorbereidingsgroep start met een feiten(voor)onderzoek.

De planning is erop gericht om binnen vier tot zes weken de basisinformatie bij elkaar te hebben om verdere keuzes te kunnen maken ten aanzien van het raadsonderzoek/enquête. Ook in 2009 deed de raad onderzoek naar de stichting Cardanus. Het ging toen om de financiële systematiek bij het jongerenwerk en de wijkplatforms.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.