Bijgewerkt: 13 april 2021

Gemeenteraad van Amstelveen wil extra inzet op schuldhulpverlening

Nieuws -> Gemeente

Bron: Raadsgriffier gemeente Amstelveen
11-03-2020

In de vergadering van 26 februari 2020 besprak de commissie Burgers en Samenleving van de gemeenteraad van Amstelveen het kritische rekenkamerrapport over de schuldhulpverlening van de gemeente Amstelveen. Daarbij werd duidelijk dat de raad de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie omarmt en extra inzet van het college van B en W vraagt om de schuldhulpverlening te verbeteren.

De Rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die de raad ondersteunt in zijn controlerende rol door onderzoek te doen naar het gevoerde beleid: wat houdt het beleid in en hoe wordt het in de praktijk uitgevoerd? Is de uitvoering effectief en rechtmatig? De aanbevelingen van de Rekenkamercommissie die uit het onderzoek voortkomen gebruikt de raad om het onderzochte beleid waar nodig aan te passen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Vergadering van de commissie Burgers en Samenleving van de gemeenteraad van Amstelveen op 26 februari 2020


Uit het rekenkameronderzoek naar de schuldhulpverlening komt onder andere naar voren dat er geen inzicht is in de in- en uitstroom van cliënten, het slagingspercentage van de schuldhulpverleningstrajecten en in hoeverre er sprake is van recidive. De gemeenteraad kan zonder die gegevens niet controleren of het beleid effectief is en goed wordt uitgevoerd door het college van B en W. De gemeenteraad wil dan ook dat de registratie van de schuldhulpverleningstrajecten wordt verbeterd.

Ook vindt de raad dat er meer aandacht moet zijn voor de doelgroepen die nu buiten de boot vallen bij de schuldhulpverlening, met name voor zzp’ers en ondernemers in het midden- en kleinbedrijf en voor jongeren. Daarnaast vindt de raad het belangrijk dat in schuldhulpverleningstrajecten vaker het saneringskrediet moet worden ingezet en dat gekeken wordt naar de mogelijkheid om bewindvoering in eigen beheer aan te bieden.

In de raadsvergadering van 11 maart 2020 bespreekt de raad de conclusies en aanbevelingen van het rekenkameronderzoek, waarbij bovenstaande voorstellen voor verbetering van het schuldhulpverleningsbeleid aan bod zullen komen. De vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal van het raadhuis aan de Laan Nieuwer-Amstel 1 in Amstelveen en is openbaar. U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.