Bijgewerkt: 8 december 2021

Gemeenteraad van Amstelveen wil meer grip op besteding welzijnssubsidies

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
04-06-2009

De raad wil weten welke prestaties door Stichting Cardanus worden geleverd tegen welk tarief en hoe een en ander wordt beoordeeld. Ook wil de raad weten hoe wordt gewerkt aan verhoging van de productiviteit en beperking van de overheadkosten. Deze raadsbreed gesteunde opdracht aan het college komt voort uit een eigen onderzoek van de raadscommissie Burgers en Samenleving naar (onderdelen van) de besteding van subsidiegelden welzijnswerk van de Stichting Cardanus

Downtown Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

DownTown in Westwijk is een van de jeugdcentra in Amstelveen van de Stichting Cardanus


De raadscommissie B&S heeft n.a.v. het rapport ‘Kunst en Vliegwerk, een onderzoek naar besteding subsidiegelden welzijnswerk’ van de dames Ganzinotti en Janssens, een eigen onderzoek laten uitvoeren. Uit het onderzoek van de commissie blijkt, dat Stichting Cardanus sinds 2007 (referentiejaar) de bedrijfsvoering heeft verbeterd, maar dat er verdere verbeteringen mogelijk zijn met name in de urentoekenning en de boekhoudkundige systematiek.

Alles bij elkaar opgeteld kloppen de berekeningen, maar als er wordt gekeken naar de aparte producten of diensten, dan blijken bepaalde gegevens niet, of gedeeltelijk te achterhalen. Een opvallende uitkomst van het onderzoek is, dat er voor het jongerenwerk systematisch een hoger uurtarief wordt gehanteerd. Voor een deel geldt dat voor elk uur dat er wordt gewerkt, er ook een uur voorbereidingstijd is. Dit maakt het uurtarief dubbel zo hoog.

De raad wil goed jongerenwerk in de stad tegen een redelijk tarief. De laatste jaren is de gemeente overgegaan naar een subsidiesystematiek die meer ‘outputgericht’ is, namelijk meer gericht is op de resultaten en effecten. Deze overgang heeft kennelijk meer tijd nodig om tot beter inzicht en grip te leiden.

Het is aan het college van B en W om te zorgen, dat op een juiste manier wordt gevolgd welke prestaties tegen welk tarief worden geleverd en om dat voor de gemeenteraad inzichtelijk te maken. De initiatiefnemers zien de bestuursopdracht als een kans om verbeteringen (zowel inhoudelijk als financieel) bij Stichting Cardanus zichtbaar te maken.

De bestuursopdracht wordt besproken in de vergadering van de commissie B&S op woensdag 17 juni 2009 en, naar verwachting, in de raad van 1 juli.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.