Bijgewerkt: 11 mei 2021

Gemeenteraad van Amstelveen zonder papier?

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
13-07-2010

Raadsleden zijn grootverbruikers van papier. Agenda's, vergaderstukken, besluitenlijsten, verslagen, moties, notities etc. Veel lezen, terugzoeken en delen van informatie. Kan dat misschien efficiënter en kan het papierverbruik worden teruggedrongen? De raad is een proef gestart om dat te onderzoeken.

Je kunt er eindeloos over praten, over papierloze of papierarme kantoren en over digitaal werken. Je kunt er ook gewoon mee aan de slag. Dat is wat de raad van Amstelveen in een pilot doet. Een groepje raadsleden gaat aan de slag met e-readers, een ander groepje met laptops.

Fokkink Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Henk Fokkink, fractievoorzitter van Ouderen Combinatie Amstelveen in de raadzaal werkt met een Asus netbook


De proef is niet gericht op de apparaten op zich, maar op de manier van werken. Kan het raadswerk efficiënter met gebruik van e-readers en laptops? Gekeken wordt, hoe het gaat met het ontvangen, lezen en gebruiken van (raads)stukken.

Maar ook met het zelf maken, verspreiden en wijzigen van stukken (inbreng in de raad, vragen, initiatiefvoorstellen, moties en dergelijke). De griffie werkt ook aan de pilot mee. De griffie verzorgt onder meer de voorbereiding en verspreiding van agenda’s en vergaderstukken voor de e-readers en laptops.

De pilot heeft een looptijd van zes maanden en wordt eind 2010 geëvalueerd. De proef loopt parallel aan het onderzoeksproject ‘E-lezers bij griffies & raden’ van Amsterdam e-boekenstad, dat wordt uitgevoerd door de Hogeschool van Amsterdam, domein Media, Creatie, Informatie. Uitwisseling van kennis en ervaring is voor alle partijen interessant.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.