Bijgewerkt: 28 juni 2022

Gemengde nieuwe woningbouw in de wijk Bankras Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
28-09-2016

In de wijk Bankras komt nieuwe woningbouw. Het gaat om het gebied tussen de Beneluxbaan en de Parelvisserslaan met de Renault garage en het pand Energiek. Gemeente en twee ontwikkelaars willen ruim 170 verschillende woningen realiseren passend bij de Amstelveense Woonagenda. Het college van B en W is akkoord met het initiatief zoals op hoofdlijnen beschreven in de concept Startnotitie. Belanghebbenden kunnen hier tot en met 28 oktober 2016 op reageren.

De gemeente wil samen met twee ontwikkelaars woningen ontwikkelen voor senioren en gezinnen, zowel huur als koop. Variërend van betaalbare koopappartementen, tot huurappartementen in het middeldure en dure segment. Het plan wordt nog nader uitgewerkt. Belangrijk uitgangspunt is, dat de ontwikkeling ruimtelijk en financieel haalbaar is voor alle partijen. In de concept Startnotitie staan randvoorwaarden en eisen voor bijvoorbeeld het openbaar groen, de verkeersontsluiting, het parkeren, het milieu en de uitstraling van de woningen. De notitie geeft ook een beeld van de mogelijke indeling van het gebied.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Peter Bot (BBA) wethouder Ruimtelijke Ordening


Peter Bot (BBA) wethouder Ruimtelijke Ordening: “Het is een kansrijk initiatief om  ons woningaanbod te vergroten en gevarieerde woningen te bouwen op steenworp afstand van goede winkel- en zorgvoorzieningen en het openbaar vervoer. Ik vind het belangrijk dat de woningen zo worden gesitueerd dat het parkachtige karakter van het groen behouden blijft.”

Toelichting op het initiatief. Belangstellenden kunnen tijdens de door ontwikkelaars en gemeente georganiseerde inloopavond kennis nemen van het initiatief. De avond is donderdag 13 oktober 2016 van 18 tot 20 uur in gebouw Energiek, Parelvisserslaan 1. Tijdens deze avond en tot en met 28 oktober kunnen geïnteresseerden reageren op de voorgenomen ontwikkeling. Voor meer informatie zie www.amstelveen.nl/bouwprojecten De herontwikkeling aan de Carmenlaan sluit aan bij andere ontwikkelingen in dit gebied: bij nieuwbouw zorgcentrum Klaasje Zevenster en de geplande woontoren aan de Bankrashof.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.