Bijgewerkt: 5 maart 2024

Gesprek met Amstelveners over passend onderwijs in 2023

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
09-12-2022

De gemeente Amstelveen organiseert op woensdag 18 januari 2023 om 19:30-21:30 een bijeenkomst over passend onderwijs in Amstelveen. Bij deze bijeenkomst gaan ouders, gemeenteraadsleden, samenwerkingsverbanden en scholen met elkaar in gesprek over hoe het in Amstelveen gaat en wat er beter kan. Amstelveense ouders worden van harte uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen. Zij kunnen zich aanmelden via raadsgriffie@amstelveen.nl.

Passend onderwijs. Kinderen moeten naar de school gaan waar ze het best tot hun recht komen. Dit moet zoveel mogelijk op een reguliere school in de eigen wijk. De meeste kinderen kunnen de lessen op school goed volgen. Maar niet ieder kind is hetzelfde. Sommige kinderen hebben op school extra hulp nodig. Dan moet het kind zo goed als mogelijk geholpen worden met onderwijs dat bij hem of haar past.

Dat heet passend onderwijs. Scholen moeten er dan voor zorgen dat een kind hulp krijgt op school, of hulp krijgt op een passende andere plek. Dat is geregeld met de zorgplicht passend onderwijs. De gemeente is er verantwoordelijk voor om -wanneer dit nodig is- jeugdhulp in te zetten. Bijvoorbeeld op school. Een goede samenwerking tussen het onderwijs en gemeente is essentieel om kinderen en jongeren die behoefte hebben aan passend onderwijs goed te helpen.

Foto Amstelveen
(Bron D66-Amstelveen - 2020)

Saloua Chaara gemeenteraadslid van D66-Amstelveen, woordvoerder van Jeugd en Onderwijs

Samenwerkingsverbanden. Samenwerkingsverbanden zijn aangewezen om het Passend Onderwijs te organiseren. Hierin werken de scholen met de samenwerkingsverbanden samen. Een samenwerkingsverband zorgt ervoor dat ieder kind dat dit nodig heeft extra hulp krijgt of naar een speciale school kan gaan. Het samenwerkingsverband spreekt met de scholen af hoe ze dat regelen. In Amstelveen gaat het om twee samenwerkingsverbanden: Amstelronde voor het primair onderwijs én Samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden voor het voortgezet onderwijs.

Bijeenkomst op woensdag 18 januari 2023. Maar hoe is het passend onderwijs in Amstelveen nu geregeld? Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in Amstelveen? Wat gaat goed? En wat kan beter? Hierover organiseert de gemeenteraad op initiatief van gemeenteraadslid Saloua Chaara een bijeenkomst. Deze bijeenkomst is op het raadhuis. Bij deze bijeenkomst zijn ouders, gemeenteraadsleden, vertegenwoordigers van Amstelveense scholen en de samenwerkingsverbanden aanwezig.

Tijdens de bijeenkomst staat het gesprek met ouders centraal. Met hen wil de gemeenteraad bespreken hoe zij vinden dat het passend onderwijs in Amstelveen is georganiseerd en wat er in hun ogen beter kan. Deze input kan de gemeenteraad gebruiken om eventuele verbetervoorstellen te doen. De bijeenkomst is openbaar en voor alle geïnteresseerde Amstelveners toegankelijk.

Aanmelden. Wanneer u bij de bijeenkomst wilt aansluiten, dan kan dit door te mailen naar raadsgriffie@amstelveen.nl. Wanneer uw aanmelding is geregistreerd, ontvangt u nadere informatie over de bijeenkomst.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.