Bijgewerkt: 22 februari 2024

Gestapelde tunnels onder de Zuidas

Nieuws -> Regio

Bron: VROM, V en W etc.
14-03-2006

Het dok aan de Zuidas voor ringweg, metro en sneltram kan vier tot vijf jaar sneller klaar zijn. De ondergrondse tunnels kunnen in 2018 gereed zijn als de buizen niet naast, maar boven elkaar worden gelegd.

Publieke én private partijen zien kansen om de ontwikkeling van de Zuidas-Dok fors te versnellen. Door het (verder) stapelen van de ondergrondse infrastructuur ontstaat de mogelijkheid om een substantieel deel van het vastgoedprogramma versneld te realiseren. Op basis hiervan kan het plan kwalitatief en commercieel sterk worden verbeterd.

Kwartiermaker de heer J. D. Doets heeft de voorlopige uitkomsten van het reken en teken traject gepresenteerd aan de bestuurders van publieke en private partijen die betrokken zijn bij het project Zuidas-Dok. Kwartiermaker Doets is optimistisch over de haalbaarheid van het plan Zuidas-Dok en verwacht dat de bieding op de aandelen van de Zuidas-Dok onderneming begin 2007 succesvol zal gaan verlopen.

Private én publieke partijen hebben onder leiding van de kwartiermaker samengewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw ruimtelijk plan voor Zuidas-Dok. Het stapelen van de metrotunnels leidt tot een aanzienlijke verkorting van de doorlooptijd van het project en zorgt voor een versnelling van een substantieel deel van het vastgoedprogramma.

Een gestapelde metro biedt de kans om de verbinding met Amstelveen in de Zuidas ondergronds aan te leggen tot en met het kruispunt Boelelaan/Buitenveldertselaan. Vanuit het project geredeneerd is het belangrijk om ingrijpende bouwactiviteiten niet samen te laten vallen met de gronduitgifte die boven op het Dok plaats vindt. Daarom is nu al besloten een derde railtunnel mee te nemen in de bouwactiviteiten in 2018 en verder, om de toekomstige groei op te kunnen vangen.

In het geoptimaliseerde plan ontstaat tussen de noord- en zuidzijde van het projectgebied letterlijk meer ruimte voor vastgoedontwikkeling. Daar kunnen de torenposities worden gesitueerd. De bouw van de metro- en treintunnels biedt de mogelijkheid voor vastgoedontwikkeling erboven tot 30 meter hoogte en daarmee de mogelijkheid om kleinere kavels aan te bieden. Daardoor kan een groter marktpotentieel van projectontwikkelaars worden aangeboord. Dit creëert kansen voor individueel, particulier opdrachtgeverschap.

Voor het veiligstellen van toekomstige grondafname gaat de kwartiermaker uit van harde grondcontracten. Om de grondprijs te kunnen vaststellen kan een deel van het programma worden geveild. Voorafgaand aan de veiling zal bevestiging gezocht worden bij belangstelling vanuit de markt.

Het aangescherpte plan Zuidas-Dok biedt volgens de kwartiermaker perspectief voor een solide onderneming. Op basis van de resultaten tot nu toe is de kwartiermaker vol

vertrouwen dat rond de zomer een kwalitatief en commercieel aantrekkelijk plan kan worden afgerond. Dit plan zal in augustus - september in het kabinet en het gemeentebestuur behandeld worden. Medio november is behandeling in de Tweede Kamer en Gemeenteraad voorzien. Op basis van een politiek-bestuurlijk vastgesteld plan zullen de geselecteerde private partijen uitgenodigd worden een bod uit te brengen op het aandelenkapitaal van Zuidas-Dok.

In september 2005 zijn vijf financiële instellingen gepreselecteerd voor mogelijke deelname aan de Zuidas-Dokonderneming: ABN AMRO Bank, Bank Nederlandse Gemeenten, Fortis,  ING Real Estate en Rabobank Nederland. De selectie vond plaats in opdracht van coördinerend minister Dekker (VROM), minister Zalm (Financiën) en wethouder Stadig (gemeente Amsterdam) op voordracht van de kwartiermaker, de heer Doets.

De Zuidas is één van de zes zogenoemde sleutelprojecten: nationale projecten op en rond de stations van de hogesnelheidslijn. De Zuidas is uitgegroeid tot een zakencentrum waarmee Nederland zijn internationale positie versterkt. Met het streven naar de ontwikkeling van het dokmodel sluiten publiek en private partijen aan op de al noodzakelijke en geplande uitbreiding van de infrastructuur. Het nieuwe station op de Zuidas brengt hogesnelheidslijn, trein, auto, metro en verbinding met Schiphol bij elkaar.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.