Bijgewerkt: 21 juli 2024

Gevolgen van de invoering Spreidingswet asielzoekers voor Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen/Rijksoverheid
08-12-2022

Zoals u weet, heeft het Kabinet een wetsvoorstel naar buiten gebracht om te komen tot een duurzame oplossing voor de asielcrisis, de zogenaamde Spreidingswet. Uitgangspunt van de wet is gemeenten een taakstelling op te leggen om locaties voor opvangvoorzieningen voor asielzoekers te realiseren en daarmee tot een duurzame oplossing te komen voorde problemen in de asielketen. De parlementaire behandeling van het wetsvoorstel moet nog plaatsvinden. Het is de bedoeling dat de wet per 1 februari 2023 in werking treedt.

De taakstelling wordt naar verwachting gebaseerd op het inwoneraantal van de gemeente. Uit een eerste indicatieve opgave van de taakstelling voor Amstelveen van de provincie Noord Holland blijkt dat die uitkomt op circa 350 asielzoekers. De wet maakt het mogelijk dat gemeenten binnen de regio (voor ons Amsterdam-Amstelland) afspraken kunnen maken over verdeling van de aantallen asielzoekers en statushouders (uitruilmogelijkheid).

Foto Amstelveen
(Foto ©RVD Valerie Kuypers en Martijn Beekman - 2022)

Eric van der Burg (VVD) staatssecretaris van Justitie en Veiligheid: 'We hebben in de asielopvang meer rust, stabiliteit en een eerlijkere verdeling nodig. Met dit wetsvoorstel komt de taak hiervoor ook bij gemeenten en provincies te liggen. Een ander nieuw element is dat gemeenten die vrijwillig plekken bieden, meer te besteden krijgen voor hun inwoners. Hiermee zetten wij een stap vooruit uit de opvangcrisis.'

Tot nu toe hebben wij bijgedragen aan de oplossing van de asielcrisis door te voldoen aan onze halfjaarlijkse taakstelling voor de (versnelde) opvang van statushouders. Dat blijkt onvoldoende om de asielcrisis in Nederland duurzaam op te lossen. Met de invoering van de Spreidingswet krijgt ook Amstelveen een lokale taakstelling voor de opvang van asielzoekers. Als Amstelveen die plekken niet aanbiedt, ontstaat naar verwachting druk vanuit de regio om in plaats daarvan meer statushouders te huisvesten. Statushouders hebben recht op huisvesting en kunnen een beroep doen op maatschappelijke voorzieningen, zoals onderwijs en gezondheidszorg. Deze staan momenteel al onder druk in onze gemeente. Daarbij verwachten wij dat de halfjaarlijkse taakstelling voor statushouders de komende jaren nog hoger zal worden.

Tegen die achtergrond starten wij een inventarisatie van de mogelijkheden voor de opvang van asielzoekers in onze gemeente. Het COA beheert de locaties en is verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van asielzoekers. De opvang van asielzoekers leidt niet tot extra druk op de woningmarkt en maatschappelijke voorzieningen. Daarmee houden we regie op de vluchtelingenopvang in Amstelveen en voldoen we aan de bijdrage die het Rijk ons oplegt voor de opvang van asielzoekers en de huisvesting van statushouders.

Graag gaan wij daarover met u in gesprek. Wij nodigen u uit voor een raadsdebat voorafgaand aan de eerstkomende raadsvergadering in 2023. De datum daarvoor zal in overleg met de griffie worden bepaald. Lees ook: Wetsvoorstel: voldoende opvangplekken beter verdelen over NederlandAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.