Bijgewerkt: 16 juni 2024

Gezamenlijke verklaring van de EU-leiders over de oorlog in Oekraïne

Nieuws -> EU

Bron: Europese Commissie
26-02-2024

Gezamenlijke verklaring van de voorzitter van de Europese Raad, de voorzitter van de Europese Commissie en de voorzitter van het Europees Parlement.

Op 23 februari 2024 was het een tragische verjaardag: die van Ruslands grootschalige agressieoorlog tegen Oekraïne, die een duidelijke schending vormt van het internationaal recht en het VN-Handvest. Twee jaar van geweld, wreedheid, terreur en vernietiging. We zullen nooit de eerste schok van de aanval vergeten, de gruwel van de gebeurtenissen in Borodianka, Bucha en Marioepol.

Maar ondanks alle aanhoudende gruweldaden en het lijden dat het land in het hele land wordt aangedaan, houdt Oekraïne stand. Het heldhaftige Oekraïense volk geeft blijk van standvastigheid en vastberadenheid bij het verdedigen van zijn vaderland en het vechten voor zijn vrijheid en onze gedeelde Europese waarden.

De Europese Unie zal de onafhankelijkheid, soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne binnen zijn internationaal erkende grenzen altijd steunen. De illegale annexatie van de Krim en Sebastopol tien jaar geleden markeert het begin van de aanhoudende Russische agressie tegen Oekraïne.

Rusland en zijn leiders dragen de exclusieve verantwoordelijkheid voor deze oorlog en de mondiale gevolgen ervan, evenals voor de ernstige misdaden die zijn gepleegd. Wij blijven vastbesloten hen ter verantwoording te roepen, ook voor het misdrijf agressie.

Foto Amstelveen
(Foto EC - 2024)

Hijsen van Oekraïense en de EU vlaggen voor het Berlaymontgebouw in Brussel, het hoofdkantoor van de Europese Commissie, ter herdenking van het tweede jaar van de Russische invasie van Oekraïne

Elke dag wordt Oekraïne geconfronteerd met de voortdurende brutale en willekeurige aanvallen van zijn agressor. Meer dan ooit blijven we verenigd en trouw aan onze belofte om Oekraïne te steunen zo lang als nodig is. Voor het volk van Oekraïne, voor vrede en veiligheid in Europa en voor het laten zegevieren van de op regels gebaseerde internationale orde.

De Europese Unie zal haar krachtige en onwankelbare politieke, militaire, financiële, economische, diplomatieke en humanitaire steun voortzetten om Oekraïne te helpen zichzelf te verdedigen, zijn bevolking, zijn steden en zijn kritieke infrastructuur te beschermen, zijn territoriale integriteit te herstellen en de duizenden gedeporteerde kinderen terug te brengen en een einde maken aan de oorlog.

De Europese Unie heeft besloten toetredingsonderhandelingen met Oekraïne te openen en zal het land helpen op zijn weg naar EU-lidmaatschap. De toekomst van Oekraïne ligt in de Europese Unie. De Europese Unie zal Oekraïne regelmatig en voorspelbaar financiële steun blijven verlenen. Het financiële steunpakket van 50 miljard euro voor de periode 2024-2027 zal Oekraïne helpen in zijn onmiddellijke behoeften te voorzien, zijn economie en samenleving opnieuw op te bouwen, zijn instellingen te moderniseren en de democratie en de rechtsstaat te consolideren.

Wij zullen doorgaan met het aanpakken van de dringende militaire en defensiebehoeften van Oekraïne, inclusief de levering van dringend noodzakelijke munitie en raketten. We hebben op EU-niveau ongekende maatregelen genomen om de productie van de Europese defensie-industrie op te voeren, en we zullen de capaciteit blijven vergroten, waardoor we onze militaire steun en samenwerking met Oekraïne kunnen opvoeren en tegelijkertijd onze defensieparaatheid en Europese soevereiniteit kunnen versterken. We werken ook aan toekomstige veiligheidsverplichtingen die Oekraïne zullen helpen zichzelf te verdedigen, destabilisatie-inspanningen te weerstaan en daden van agressie in de toekomst af te schrikken. [i]

Rusland en zijn leiders zullen een steeds grotere prijs betalen voor hun daden. Samen met partners hebben we ongekende sancties opgelegd aan Rusland en degenen die medeplichtig zijn aan de oorlog, en we blijven bereid om de druk op Rusland te vergroten om zijn vermogen om oorlog te voeren te beperken. We hebben ook de eerste concrete stappen gezet om de buitengewone inkomsten uit Russische geïmmobiliseerde activa te besteden aan de ondersteuning van Oekraïne. We zullen onze gerichte acties voortzetten om Rusland verder te isoleren in internationale fora.

Wij steunen de vredesformule van Oekraïne voor een rechtvaardige, alomvattende en duurzame vrede, gebaseerd op de beginselen van het VN-Handvest en het internationaal recht, evenals alle inspanningen in de richting van een mondiale vredestop met de breedst mogelijke internationale steun. Vandaag zullen onze vlaggen zij aan zij wapperen als symbool van onze solidariteit, toewijding en vastberadenheid.

[i] Militaire steun en veiligheidsverplichtingen zullen worden verleend met volledige inachtneming van het veiligheids- en defensiebeleid van bepaalde lidstaten en rekening houdend met de veiligheids- en defensiebelangen van alle lidstaten.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.