Bijgewerkt: 15 juni 2024

Gifted Minds International School moet naar een andere locatie

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
08-04-2016

Maaike Veeningen (D66) wethouder Onderwijs informeert de leden van de gemeenteraad in verband met de situatie van de alternatieve huisvesting van de Gifted Minds International School

Geachte leden van de gemeenteraad, graag informeer ik u over het volgende:

Donderdagmiddag 7 april 2016 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van Gifted Minds International School en ambtelijke vertegenwoordigers van de gemeente Amstelveen. Dit gesprek vond plaats om duidelijkheid te scheppen over alternatieve huisvesting voor Gifted Minds. De school is tijdelijk gehuisvest aan Landtong 18. Gifted Minds dient deze zogenaamde overlooplocatie namelijk uiterlijk 30 juni 2016 leeg op te leveren.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Maaike Veeningen (D66) wethouder Onderwijs naast Herbert Raat (VVD) wethouder Financiën tijdens de commissievergadering Burgers en Samenleving op 6 april 2016


Bij het tekenen van het eerste huurcontract in augustus 2014 was de tijdelijkheid van deze huisvestingslocatie bij alle partijen bekend. Vanwege deze tijdelijke beschikbaarheid is in die gesprekken ook het aanbod al gedaan om vanaf december 2014 Schweitzerlaan 2-6 voor onbepaalde tijd te huren en tot die tijd in Landtong 18 te starten. Gifted Minds International School heeft er echter voor gekozen om geen gebruik te maken van deze optie en enkel dat contract te tekenen, waarvan ze wisten, dat het eindig zou zijn.

Het buurtcentrum De Bolder verhuist 1 juli 2016 naar Landtong 18 vanwege een grote verbouwing van hun huidige locatie. Gifted Minds International School heeft daarom in de zomer van 2015 nog de gelegenheid gekregen de huurperiode te verlengen tot uiterlijk 30 juni 2016. Ook toen is in diverse gesprekken uitdrukkelijk aangegeven, dat een verlenging enkel mogelijk was tot uiterlijk 30 juni 2016. Gifted Minds International School heeft ondanks herhaalde oproepen dit contract tot op heden niet getekend. Wij hebben ons om die reden genoodzaakt gezien een juridisch traject te starten.

Gifted Minds International School moet dus eind van dit schooljaar verhuizen. Als gemeente hebben we meerdere alternatieve locaties aangeboden zoals de gebouwen aan Schweitzerlaan 2-6 en Marne 127. Gifted Minds International School heeft alle door de gemeente aangedragen alternatieven afgewezen. Gifted Minds International School is een particuliere school, waar wij als gemeente geen huisvestingsplicht voor hebben. Toch hebben we ons uiterste best gedaan mee te denken met de school in hun zoektocht naar alternatieven.Amstelveen is een stad van onderwijs, ook van internationaal onderwijs. We zijn al jaren bezig met het verbeteren van de onderwijshuisvesting door verbouw en nieuwbouw. Uw gemeenteraad kent de beperkte hoeveelheid ruimte in Amstelveen voor het huisvesten van scholen. Dat vraagt vanuit scholen ook een mate van flexibiliteit, die we gelukkig doorgaans vinden binnen het onderwijsveld.

Ik betreur het, dat ondanks duidelijke afspraken vooraf met Gifted Minds International School de situatie zich voordoet, dat we hen via juridische weg moeten afdwingen het pand aan Landtong 18 te verlaten. Op dit moment hebben we als enige alternatief Schweitzerlaan 2-6 nog beschikbaar. In het gesprek van donderdagmiddag 7 april 2016 met Gifted Minds International School is de locatie aan Schweitzerlaan 2-6 opnieuw aangeboden. Tevens is toegezegd om samen met de huisvestingsadviseur van de school een lijst met alternatieve locaties in de markt – zoals opgesteld door de school - met elkaar nogmaals te doorlopen, mede om te zoeken naar een lange termijn oplossing voor de school.  Gezien onze inzet zijn wij van mening, dat we alles gedaan hebben en nog doen wat redelijkerwijze van ons verlangd kan worden.

Met vriendelijke groet,

Maaike Veeningen wethouder OnderwijsAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.