Bijgewerkt: 4 december 2021

Goede samenwerking van de Rekenkamercommissie in 2012

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
15-02-2013

Naast het onderzoek naar Topsport heeft de Rekenkamercommissie van de gemeente Amstelveen haar expertise in 2012 kunnen inzetten bij de totstandkoming van de nota Risicobeleid en Reservebeleid en de opzet van het raadsonderzoek naar de subsidierelatie met Cardanus. Ook is in 2012 een onderzoek gestart naar kwaliteit van Beleidsinformatie.

Elk jaar legt de Rekenkamercommissie van de gemeente Amstelveen verantwoording af over de werkzaamheden van het afgelopen jaar. Dat gebeurt in een compact jaarverslag, waarin de werkzaamheden en onderzoeken worden genoemd.

raadhuis Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Het raadhuis van de gemeente Amstelveen


Daarin beschrijft de Rekenkamercommissie welke onderzoeken zijn voorbereid en uitgevoerd. Ook staat erin welke onderzoeken aan de gemeenteraad zijn aangeboden.

Uit het Jaarverslag 2012 blijkt, dat de Rekenkamercommissie haar expertise inzet om mee te lezen of mee te denken bij andere onderzoeken binnen de gemeente. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in overleg met de raadsfracties. Hoewel de Rekenkamercommissie vrij is in de keuze van onderzoeksonderwerpen, hecht ze erg aan de input van de raad.

De Rekenkamercommissie is in 2005 door de gemeenteraad ingesteld om te onderzoeken, of het gevoerde gemeentelijke beleid doeltreffend (het gestelde doel is bereikt) en doelmatig (het doel wordt bereikt met een minimum aan kosten en inspanningen) wordt uitgevoerd. Elk jaar maakt de Rekenkamercommissie een jaarplan, waarin wordt aangegeven welke onderzoeken in dat jaar worden uitgevoerd.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.