Bijgewerkt: 2 december 2023

Goede start van het leerlingenvervoer in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
20-09-2010

Wethouder Herbert Raat (VVD) informeert de gemeenteraad van Amstelveen in verband met het leerlingenvervoer:

Geachte leden van de gemeenteraad,

Met deze brief informeer ik u over de stand van zaken van het leerlingenvervoer. Het nieuwe schooljaar begon voor de leerlingen in het speciaal basisonderwijs op 23 augustus 2010. Het begin van het schooljaar is voor de vervoerder (Klomp) en de gemeente altijd lastig te organiseren met nieuwe leerlingen, nieuwe routes en soms ook een nieuwe chauffeur.

Bovendien is vervoer altijd afhankelijk van weer en verkeer. Dit jaar hebben wij samen met Klomp goede afspraken gemaakt om, binnen de wettelijke kaders, maatwerk te leveren. Zelf ben ik de eerste week twee keer meegereden om poolshoogte te nemen. Ondanks de vele regen in de eerste weken concludeer ik, dat er een goede start gemaakt is met het leerlingenvervoer.

Aanvragen

In totaal zijn er 161 aanvragen ontvangen, waarvan 125 voor het aangepast vervoer, 23 voor een vergoeding voor het openbaar vervoer en 13 andere aanvragen. Van de 161 zijn er 145 aanvragen toegekend, 9 afgewezen omdat niet voldaan werd aan de criteria en 7 nog in behandeling. In totaal zijn er 4 bezwaarschriften ingediend tegen een afwijzing.

Klachten

Er zijn 7 klachten binnengekomen over het leerlingenvervoer. Deze zijn direct opgepakt door de gemeente en door Klomp. Voorbeeld van een klacht is dat de leerlingen te laat op school aankwamen, in overleg is deze route inmiddels aangepast waardoor de leerlingen nu op tijd op school komen. De betreffende ouders worden aankomende maand gebeld om na te vragen, hoe de ervaringen nu zijn en of de klachten zijn verholpen.

De bezwaren en klachten worden serieus bekeken om zo het leerlingenvervoer verder te verbeteren. Daarnaast vindt er overleg plaats over de ervaringen met het leerlingenvervoer met de speciale basisscholen van Amstelveen: de Wending en de Schakel. De gemeente houdt ook de aankomende maanden 'Vinger aan de pols' bij de uitvoering.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, namens het college van B en W, Herbert Raat, Wethouder OnderwijsAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.