Bijgewerkt: 19 januari 2022

Gratis Verklaring Omtrent het Gedrag voor vrijwilligers

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
13-07-2013

Het verstrekken van een gratis Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor vrijwilligers werkt en wordt daarom vanaf 2014 structureel ingevoerd. Dat schrijven de staatssecretarissen Teeven (Veiligheid en Justitie) en van Rijn (VWS) vandaag aan de Tweede Kamer. De pilot 'Gratis VOG voor vrijwilligers' die in het najaar van 2012 startte is in opdracht van beide ministeries door het Verwey Jonker Instituut geëvalueerd.

Uit dit onderzoek blijkt, dat het gratis beschikbaar stellen van de VOG voor vrijwilligers - liefst in combinatie met heldere gedragsregels en de mogelijkheid om 'foute vrijwilligers' te registreren - aantoonbaar bijdraagt aan een veilig klimaat op de sport -en hobbyclub.

van Rijn Amstelveen
(Foto Rijksoverheid - 2012)

Martin van Rijn, (PvdA) staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


In Nederland doen ruim twee miljoen mensen vrijwilligerswerk met kinderen. De staatssecretarissen van VenJ en VWS, vinden het van groot belang, dat kinderen in Nederland veilig kunnen sporten en spelen. Op de eerste plaats zijn Vrijwilligersorganisaties zelf verantwoordelijk voor een veilig klimaat op de sport -of hobbyclub, maar de overheid kan dit stimuleren.

Om de clubs te ondersteunen heeft de rijksoverheid diverse instrumenten ontwikkeld, waarmee het vrijwilligerswerk aantoonbaar veiliger wordt. Zo kunnen organisaties al enige tijd gebruik maken van gedragsregels uit de toolkit  'In veilige handen'. Daarnaast is enkele maanden geleden een registratielijst gelanceerd, waarop vrijwilligers die tuchtrechtelijk zijn gesanctioneerd kunnen worden geregistreerd.

Dit moet voorkomen, dat vrijwilligers met verkeerde bedoelingen shoppen tussen verschillende clubs, of verenigingen. Tot slot hebben drie grote vrijwilligerskoepels - NOC*NSF, Scouting Nederland en Steunpunt KinderVakanties - de afgelopen periode de kosten van hun VOG-aanvraag vergoed gekregen.

Naar aanleiding van het onderzoek hebben de staatssecretarissen Teeven en van Rijn besloten de regeling vanaf het najaar van 2014 structureel in te voeren voor vrijwilligers die met minderjarigen werken. Ook vrijwilligers die met  mensen met een verstandelijke beperking  werken, kunnen vanaf dat moment hun VOG vergoed krijgen.

Dit najaar worden de exacte voorwaarden voor het kunnen verkrijgen van een gratis VOG bekend gemaakt. Om het gebruik van de instrumenten van 'In veilige handen' en het aanvragen van de gratis VOG door lokale vrijwilligersorganisaties verder te stimuleren, zullen de bewindslieden van VenJ en VWS met gemeenten in gesprek gaan.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.