Bijgewerkt: 27 juni 2022

Groeitempo Nederlandse bevolking neemt verder af

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS
08-08-2013

De Nederlandse bevolking is de afgelopen zes maanden iets minder gegroeid dan in dezelfde periode vorig jaar. Op 1 juli 2013 telde Nederland 16,8 miljoen inwoners, 13 duizend meer dan begin dit jaar. In de eerste helft van 2012 groeide de bevolking met 14 duizend en in de eerste zes maanden van 2011 nog met 31 duizend.

Het aantal geboorten lag in het afgelopen halfjaar lager dan in de eerste helft van 2012 en er waren meer sterfgevallen. De bevolkingsgroei werd voornamelijk veroorzaakt door natuurlijke aanwas, deels door buitenlandse migratie. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

bevolkingsgroei Amstelveen
(Bron CBS - 2013)

Bevolkingsgroei per halfjaarperiode


Meer sterfgevallen, minder geboorten

In het eerste halfjaar van 2013 zijn 74 duizend mensen overleden, 2 duizend meer dan in de eerste helft van 2012.Deze toename loopt samen met een groeiend aantal ouderen. Ook in de periode 2002–2011 nam het aantal ouderen toe, maar toen daalde het aantal sterfgevallen. Die ontwikkeling is afgelopen anderhalf jaar gestopt. Onder meer de griepepidemieën in 2012 en begin 2013 en de relatief koude winter hebben bijgedragen aan de recente hogere sterfte.

In de eerste zes maanden van dit jaar werden 83 duizend kinderen geboren, 4 duizend minder dan in eerste helft van 2012. De daling die in 2010 begon, zet daarmee door. Vooral het aantal geboorten bij jongere vrouwen is afgenomen. Dit is niet ongebruikelijk in een economische crisis.

De natuurlijke aanwas, het aantal geboorten minus de sterfgevallen, lag in het eerste halfjaar van 2013 op 9 duizend, 6 duizend minder dan een jaar eerder. In 2012 was de natuurlijke aanwas gedaald tot het laagste niveau sinds 1871. Deze daling zette in het afgelopen halfjaar dus door.

Immigratie stijgt, emigratie daalt

In de eerste helft van dit jaar zijn 68 duizend immigranten naar Nederland gekomen, duizend meer dan in dezelfde periode in 2012. Het aantal immigranten uit Polen, Roemenië en Bulgarije nam met duizend toe. In 2012 was de immigratie uit deze landen iets gedaald.

In de afgelopen zes maanden vertrokken 64 duizend inwoners als emigrant naar het buitenland, 4 duizend minder dan in de eerste helft van 2012. De daling was ongeveer gelijk verdeeld over emigranten geboren in Nederland, andere EU-lidstaten en buiten de EU. Het migratiesaldo steeg van vrijwel nul in de eerste helft van 2012 naar 4 duizend in het afgelopen halfjaar.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.