Bijgewerkt: 25 juni 2024

Groen parkeren voor omgeving Olmenlaan

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
27-03-2012

Het college van B en W van Amstelveen verstrekt een financiële bijdrage van 710.000 euro voor de realisatie van een parkeergarage als onderdeel van nieuwe sociale huurwoningen aan de Olmenlaan/Lindenlaan.

De bijdrage is afkomstig uit de stimuleringsregeling voor de realisatie van sociale woningbouw, grotendeels gefinancierd met een rijkssubsidie van het voormalig Ministerie van VROM, en vastgesteld door de gemeenteraad in 2008.

raat  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Wethouder Jan-Willem Groot van CDA-Amstelveen


De compensatiebijdrage is aangevraagd door woningcorporatie Eigen Haard bij de bouw van 71 sociale woningen in Keizer Karel Park. De zogenoemde compensatiebijdrage is bedoeld om de kwaliteit van de openbare leefruimte op peil te houden. Door ondergrondse of half verdiepte parkeervoorzieningen te realiseren, wordt geen beslag gelegd op waardevolle groenvoorzieningen. 

CDA-wethouder Jan-Willem Groot van Wonen: “Ondanks de gemeentelijke bezuinigingsopgave is het goed dat partijen zoals Eigen Haard nog gebruik kunnen maken van dit soort regelingen. Eigen Haard besteedt dit aan een nieuwbouwproject dat ten goede komt van de gemeenschap in de omgeving van de Olmenlaan en Lindenlaan. Met deze financiële impuls kunnen sociale woningen gerealiseerd worden in Amstelveen terwijl parkeren op een fraaie manier is opgelost.”

De compensatiebijdrage is gelimiteerd op 10.000 euro per parkeerplaats en kan nooit hoger zijn dat de reële bouwkosten van de parkeervoorziening. De subsidiegelden zijn afkomstig van de ‘Besluit Locatie Subsidies’-regeling van het voormalig ministerie van VROM. De aanvrager moet voldoen aan een aantal voorwaarden, die de gemeente Amstelveen aan deze compensatiebijdrage stelt.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.