Bijgewerkt: 4 december 2023

GroenLinks niet tevreden met inzet Jeugd en Veiligheid

Nieuws -> Gemeente

Bron: GroenLinks-Amstelveen
15-01-2008

De fractie van GroenLinks-Amstelveen is bepaald niet tevreden met de gemeentelijke inzet op Jeugd en Veiligheid. De recente problemen in Middenhoven en het gebrek aan adequate voorzieningen in bijvoorbeeld de Westwijk vragen volgens de fractie om meer gemeentelijke regie, betere maatregelen en een structurele, flexibele aanpak.

Raadslid Dorien Mijksenaar zegt tevreden te zijn met inzet op de versterking van het toezicht op straat. De inhuur van extern beveiligingsbedrijf voor dit toezicht stuit haar echter tegen de borst. ‘Inhuur van een extern bedrijf is alleen maar te verdedigen als noodmaatregel. Wij hadden verwacht dat er nu zo langzamerhand wel een structurele oplossing geboden kan worden. Het is onbegrijpelijk dat die oplossing er nog steeds niet is.’ Volgens GroenLinks is het inhuren van een aantal ‘klerenkasten’ die overlast van jongeren tegen moet gaan geen goede aanpak. ‘Inhuur van een beveiligingsbedrijf is ontzettend duur. Het is volstrekt onduidelijk wie dat beveiligingsbedrijf gaat aansturen. Bovendien is het alleen maar symptoombestrijding.’  

GroenLinks geeft aan veel meer te zien in vormen van toezicht waarbij jongeren ook aangesproken worden op hun gedrag. Mijksenaar: ‘In Den Haag en Leiden zijn er goede ervaringen opgedaan met Jongeren Toezicht Teams en in Amsterdam met straatcoaches. Die initiatieven creëren veel meer betrokkenheid van jongeren bij hun omgeving en pakken de problemen bij de bron aan. Het stelt ons teleur dat het college dergelijke ervaringen niet benut om met hun structurele oplossing te komen’.

Ook de extra openstelling van de jongerencentra DownTown en Galjoen wordt door GroenLinks met gemengde gevoelens ontvangen. ‘Het was een vreemde situatie dat DownTown bijvoorbeeld op zaterdagavond niet open was. Maar het lijkt nu toch erg veel op een symptoom oplossing. Het gaat toch om het gedrag van die ca. 20 echte ettertjes! We moeten toch naar een samenleving waar in jongeren moeten leren dat er voorzieningen zijn die niet 7x24 uur open zijn! Mensen moeten leren om met elkaar in de samenleving goed om te gaan. Daar is echt iets anders voor nodig dan een soort permanente oppas.’ aldus Dorien Mijksenaar.

GroenLinks mist dan ook volledig de aandacht voor preventie in de aanpak van het College. Er staat volgens de fractie geen letter in de nota over wat voor voorzieningen nodig zijn om jongeren van verschillende leeftijden een alternatief voor het hangen op straat te bieden. Er is ook geen enkele aandacht voor of er wel voldoende ruimte is in de verschillende wijken om gewoon te kunnen hangen, zonder meteen overlast te veroorzaken.

Er is geen aandacht voor de vraag hoe we aan voldoende, gemotiveerde en gekwalificeerde jongerenwerkers komen. En er is veel te weinig aandacht voor de vraag hoe we voorkomen dat de tieners van nu, straks overlast gevende jongeren worden.

Downtown Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Het DownTown bord boven de ingang van het jeugdcentrum van Cardanus in Westwijk


De repressieve kant zit redelijk goed in elkaar met de inzet op extra toezicht en interventieteams voor de echte probleemgevallen. Maar aan de preventieve kant is de nota Jeugd & Veiligheid volstrekt niet uitgewerkt en visieloos, terwijl er wel een flinke smak extra geld gevraagd wordt. Voor 800.00 euro lijken we nu alleen de overlast van maximaal zo’n 80 jongeren een beetje in te dammen, zonder zicht op een structurele oplossing en het voorkomen van nieuwe problemen.’ GroenLinks heeft dan ook aangegeven de wethouder in de komende commissiebehandeling zeer kritisch te bevragen.

GroenLinks: Nota Jongerenparticipatie kan zo prullenbak in

De fractie van GroenLinks in de Amstelveense gemeenteraad oordeelt zeer negatief over de nota Jeugdparticipatie die wethouder Tan heeft geproduceerd. GroenLinks noemt de nota droog en mist enthousiasme voor wat jongeren kunnen en willen. Volgen de raadsfractie is er sprake van nepparticipatie, zonder échte betrokkenheid van de Amstelveense jongeren. Met deze belegen voorstellen geeft het College volgens GroenLinks jongeren nog steeds geen eigen stem in Amstelveen.

In de nota Jongerenparticipatie kiest wethouder Tan ervoor om jongeren alleen te laten ‘meedenken’. Volgens GroenLinks betekent dit dat jongeren alleen maar mogen reageren op de problemen en ideeën die in het raadhuis bedacht zijn. Raadslid Dorien Mijksenaar: “Participatie moet uitgaan van de wensen of problemen die jongeren zelf aandragen: problemen en ideëen vàn jongeren. Het mag zeker niet alleen vertrekken van de problemen die volwassenen mèt jongeren hebben. Jammer genoeg zijn volwassenen blijkbaar niet altijd even overtuigd om jongeren daadwerkelijk te betrekken. Niet alleen meedenken dus, maar meedoen en meebeslissen!

Dorien Mijksenaar Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Dorien Mijksenaar (midden) raadslid voor GroenLinks, Lid Burgers en samenleving, plv Lid Ruimte, wonen en natuur tijdens het Wmo-toneel op 27 november 2007 in de Schouwburg


GroenLinks initieerde eerder de motie Doen! waarmee jongeren de mogelijkheid werd geboden om hun eigen ideeën voor jongerenactiviteiten in Amstelveen werkelijkheid te maken. In de nota jongerenparticipatie vindt dat initiatief weinig navolging. De nota beperkt zich grotendeels tot het peilen van de mening van jongeren, zonder dat ze daar ook maar iets voor terug zien. Mijksenaar: ‘Het grote risico is dat jongeren ernstig teleurgesteld raken in de Gemeente. Zo laat de jongerenpeiling precies zien waar jongeren behoefte aan hebben, maar dat wordt vervolgens niks mee gedaan. Doodzonde en hartstikke frustrerend!

Het gemeentelijk persbericht over de nota jongerenparticipatie illustreert volgens GroenLinks dat jongerenparticipatie niet serieus genomen wordt. In het persbericht kondigt wethouder Tan aan nu in te gaan zetten op het betrekken van de jeugd bij bijvoorbeeld het nieuwe jongerencentrum in de Westwijk. GroenLinks heeft zich daarover ernstig verbaasd. In de laatste commissievergadering struikelde bijna de voltallige raadscommissie over het gebrek aan daadkracht van de wethouder bij de realisatie van dit nieuwe jongerencentrum.

In 2004 nam de Raad namelijk al een motie aan die het College opriep om ´in samenspraak met waar mogelijk jongeren zelf, de jongerenwerkers van Cardanus, alsmede het Wijkplatform Westwijk, te komen met een concreet voorstel voor een zo spoedig mogelijke uitbreiding van de jongerenvoorzieningen in de Westwijk, zodanig dat nu en in de toekomst in de behoefte kan worden voorzien.’ Mijksenaar: ‘We zijn bijna 4 jaar verder en niet alleen is er nog steeds geen zicht op een spoedige realisatie van een nieuw jongerencentrum, maar ook zijn in de afgelopen jaren op geen enkele manier de jongeren betrokken bij de plannen hiervoor. Om dan nu te roepen dat het je zo’n goed idee lijkt om op dit onderwerp jongeren actief te betrekken is wel erg gênant.

GroenLinks is van mening dat de nota zo in de prullenbak kan. Volgens GroenLinks moet jongerenparticipatie gaan over hoe jongeren écht een stem krijgen en gestimuleerd worden hun talenten te benutten. Ideeën daarover ontbreken volledig in deze nota.  ‘Een half uurtje Googlen levert je veel betere nota’s en veel leukere participatieplannen op. Het is echt een gemiste kans van de wethouder’. ‘Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.