Bijgewerkt: 21 maart 2023

Groene daken in Amstelveen?

Nieuws -> Gemeente

Bron: CDA, PvdA en VVD Amstelveen
29-08-2008

Schriftelijke vragen door de gezamenlijke fracties van CDA, PvdA en VVD aan het college B & W op basis van artikel 33 van het reglement van orde.

Is it not against all logic when the upper surface of a whole town remains unused end reserved exclusively for a dialogue between the tiles and the stars? (Le Corbusier)

Groene dak Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Groene dak, groene huis


Inleiding:

Recentelijk zijn in commissies en Raad aan de orde geweest het Milieuplan 2008, het Gemeentelijk Rioleringsplan 2008-2009 en het Stedelijk Waterplan Amstelveen. Unaniem vinden ook alle fracties dat grote aandacht moet worden besteed aan het benutten van alle relevante technieken en innovaties.

In het Stedelijk Waterplan Amstelveen bij het Thema 4 – Hemelwater en Riolering staat geschreven:

- 4.1. inzameling van afvalwater is een gemeentelijke taak enz. enz.

- 4.2. volgens de wet wordt de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de doelmatige inzameling van afvloeiend hemelwater enz. enz.

Bij het nalezen van alle verslagen van commissies en Raad stellen onze drie fracties vast dat het Groene Dak niet specifiek aan de orde is geweest.

Vandaar dat wij het College de volgende vragen zouden willen stellen:  1. Heeft het college kennisgenomen van het rapport van de gemeente Rotterdam over de toepassing van groene daken in haar gemeente en kan zij de doelstelling van dit rapport ondersteunen (zie www.rotterdam.nl/groenedaken)?

  2. Is het college bereid een studie te verrichten over de voor- en nadelen van het aanbrengen van groene daken in Amstelveen?

  3. Is zij bereid tot een actor analyse over het eventueel plaatsen van groene daken?


Guido Dennenbroek (PvdA)

Arjen Siegmann (CDA)

Walter Vervenne (VVD)Groene Daken?

"Groene daken" is een verzamelnaam voor platte- en hellende daken met begroeiing. Die begroeiing kan bestaan uit vetplantjes (sedum), kruiden, mos en/of gras. Maar ook struiken en bomen zijn te gebruiken.

De gemeente Rotterdam wil Rotterdammers stimuleren om groene daken aan te leggen en gaat zelf ook een aantal gemeentelijke gebouwen voorzien van een groen dak. Hiervoor heeft Gemeentewerken Rotterdam het programma Groene Daken opgezet.

Het doel van de aanleg van de groene daken is onder andere een bijdrage leveren aan het voorkomen van wateroverlast in het bebouwde gebied, het reduceren CO2 door energie besparing, het binden van fijn stof, terugdringen van geluidshinder, de opwarming van de stad tegengaan.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.