Bijgewerkt: 25 juni 2024

Groengebied Amstelland krijgt ruime voldoende

Nieuws -> Natuur

Bron: Groengebied Amstelland
03-07-2008

De bezoeker aan Groengebied Amstelland is tevreden en geeft het gebied gemiddeld een 7,3. Ook de voorzieningen in het gebied worden goed beoordeeld. De kinderboerderij Elsenhove, het pontveer en Buitenplaats Wester-Amstel krijgen de hoogste score. Dit blijkt uit de recreatiemonitor 2007, waarvoor zowel standaardvragenlijsten zijn gebruikt als persoonlijke vragenlijsten onder bezoekers zijn afgenomen.

Pont de fuut Amstelveen
(Groengebied Amstelland - 2008)

Pont de Fuut ter hoogte van de Nesserlaan, vormt een verbinding tussen Amstelveen en polder De Ronde Hoep


Groengebied Amstelland bestaat uit drie deelgebieden: de Amstelscheg langs de Amstel, de Diemerscheg ofwel Gaaspgebied en het Geingebied. Deze gebieden hebben elk hun eigen kenmerken met een afwisseling van rust en vertier. In 2007 zijn totaal ruim 2,6 miljoen bezoeken gebracht aan Groengebied Amstelland, waarmee het gebied alleen Spaarnwoude voor laat gaan als drukst bezochte recreatiegebied in Noord-Holland.

Waardering

De bezoekers zijn tevreden over zowel het recreatiegebied als de voorzieningen. De scores liggen boven de zeven. Als suggesties komen onder andere naar voren: meer onderhoud van ondermeer de toiletten, de paden, de bankjes en het groen, maar ook het opruimen van afval en hondenpoep. Daarnaast is er vraag naar meer voorzieningen voor de kleinste kinderen en nieuwe kleinschalige horeca met een aanbod van gezond voedsel.


Groengebied Amstelveen
(Groengebied Amstelland - 2008)Recreatiedruk

De recreatiedruk op met name de Gaasperplas en de Ouderkerkerplas is hoog. Op bijna alle dagen in het jaar wordt de norm van 20 bezoeken per ha per dag in deze deelgebieden gehaald. Jaap Bond, lid gedeputeerde staten van de provincie en tevens voorzitter van Groengebied Amstelland: ‘Je ziet dat met name de twee grote plassen op zonnige dagen een goed alternatief voor de kust bieden. Op dagen met iets minder mooi weer trekken juist voorzieningen zoals de kinderboerderij Elsenhove in Amstelveen en speelparadijs Ballorig bij de Gaasperplas bezoekers. Hierdoor is het gebied het hele jaar rond aantrekkelijk. Het is de uitdaging dit verder uit te bouwen zodat de recreatiegebieden optimaal worden gebruikt waarvoor ze in de jaren ’60 zijn aangelegd, maar dan wel aangepast aan de wensen en eisen van de huidige bezoekers.’

Activiteiten

Wandelen, fietsen, zonnen en zwemmen zijn de meest ondernomen activiteiten in Groengebied Amstelland. Volgens 7% van de respondenten kunnen evenementen een reden zijn om in de toekomst het gebied te bezoeken. Wil Pieterman, wethouder van de gemeente Ouder-Amstel en tevens vice-voorzitter van Groengebied Amstelland: ‘Het afgelopen jaar hebben we met de ANWB-kampeerdagen bij de Ouderkerkerplas voor het eerst ervaring opgedaan met de organisatie van een grootschalig evenement. Dat heeft  positieve reacties opgeleverd. De overlast voor de omgeving is beperkt gebleven en daarnaast helpt een dergelijk evenement bij het vergroten van de bekendheid en de mogelijkheden van Groengebied Amstelland. We gaan nu bekijken wat er in de toekomst nog meer mogelijk is.’

Genieten dichtbij huis

De bezoekers komen voornamelijk uit de omliggende gemeenten. Ze willen genieten van natuur en landschap dichtbij huis. Ze wandelen of fietsen vanuit hun eigen straat zo het recreatiegebied in. De pieken liggen dan ook rond de middag en in de avond. Ongeveer de helft bezoekt het gebied vanwege de nabijheid en de natuurlijke en landschappelijke waarden. Daarnaast is voor 41% ontspanning de drijfveer.

Bekendheid

Bij de mensen uit de regio en daar buiten zijn de Ouderkerkerplas en Gaasperplas beter bekend dan het hele Groengebied Amstelland. In totaal kent 64% de Ouderkerkerplas en 81% de Gaasperplas. Daar staat tegenover dat 36% Groengebied Amstelland kent. Bij de bezoekers ligt dit percentage hoger; van deze groep weet 89% de naam van het gebied te noemen.

Veiligheid

Het gebied wordt als redelijk veilig ervaren. Ongeveer een derde geeft aan wel eens overlast te ervaren in de vorm van achtergebleven afval en lawaai. Daarbij voelt 11% zich wel eens onveilig en mijdt 16% bepaalde plekken vanwege veiligheid. Ruim een kwart van de bezoekers vindt het belangrijk dat er meer toezicht in het gebied plaatsvindt. Een kleiner deel (15%) denkt dat ook het aanbrengen van verlichting bijdraagt aan de veiligheid van het gebied.

Groengebied Amstelland

Groengebied Amstelland is een gemeenschappelijke regeling tussen de provincie Noord-Holland en de gemeenten Amstelveen, Amsterdam, Ouder-Amstel en Diemen. Met elkaar zorgen zij ervoor dat het landelijke gebied tussen Amstelveen en het Amsterdam-Rijnkanaal ook echt landelijk blijft. Het beheer en onderhoud van het gebied is ondergebracht bij Recreatie Noord-Holland. Kijk voor meer informatie op www.recreatienoordholland.nlAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.