Bijgewerkt: 24 maart 2023

Grondgebonden woningen: geschikt voor starters op de woningmarkt

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
22-09-2008

Op Eyckenstein, in het noordwesten van Westwijk, is plaats voor 16 bijzondere starterswoningen. Dit is de conclusie uit een zogeheten “Quick Scan”, die dinsdag 16 september 2008 door B en W is vastgesteld.

‘Koopwoningen in Amstelveen zijn duur, zeker woningen met eigen tuin. Dit wordt een bijzonder project voor starters op de koopmarkt’, merkt Remco Pols, wethouder ruimte, bouwen en wonen op.

De grondgebonden woningen voor starters krijgen een zeer beperkt woonoppervlak. Dit maakt ze zo geschikt voor hooguit tweepersoonshuishoudens die een eigen huis willen kopen. Bovendien is de verwachting dat dit de doorstroming stimuleert. Als de persoonlijke situatie van de bewoner verandert, met name bij gezinsuitbreiding, zal dit eerder aanleiding geven om een ruimer huis te zoeken.

De locatie Eyckenstein was oorspronkelijk bestemd tot woonwagenlocatie in Westwijk. Bij de recente bestemmingsplanherziening is voor deze locatie een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor maximaal zeven sociale huurwoningen. Voor het realiseren van 16 starterswoningen is dus een wijziging van het bestemmingsplan nodig.

B en W hebben voor Eyckenstein een type woning als de zogenoemde verandawoningen van ontwikkelaar Timpaan voor ogen. De selectie van de ontwikkelaar voor de woningen wordt echter gewoon aanbesteed, gelet op het hier geldende beleid. Stedenbouwkundig gezien past dit type woning hier. Het parkeren kan langs de rand van het plangebied en is niet belastend voor de directe omgeving.

De volgende stap is het opstellen van een concept Nota van Uitgangspunten (NvU). Hierna bieden B en W een ieder gelegenheid om te reageren. Deze reacties weegt de gemeenteraad vervolgens mee bij de vaststelling van de NvU.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.