Bijgewerkt: 24 juli 2024

Groot onderhoud Buitenveldertbaan in april 2010

Nieuws -> Schiphol

Bron: Amsterdam Airport Schiphol
26-03-2010

Van 5 april tot naar verwachting 2 mei 2010 is de Buitenveldertbaan op Schiphol (baan 09 - 27) buiten gebruik voor groot onderhoud. Het vliegverkeer zal gedurende die periode op de andere banen worden afgehandeld.

De Buitenveldertbaan wordt normaal gesproken bij harde wind uit westelijke richting ingezet voor landend verkeer (baan 27). Bij wind uit oostelijke richting kan de baan (09) worden gebruikt voor vertrekkende vliegtuigen. Ook kan de Buitenveldertbaan bij verminderd zicht en/of een lage wolkenbasis in combinatie met andere banen worden ingezet.

Tijdens de onderhoudswerkzaamheden aan de Buitenveldertbaan zullen bij harde westenwind de Kaagbaan (baan 24) en de Schiphol-Oostbaan (baan 22) worden ingezet voor landend verkeer vanuit het oosten.

Martinair cargo Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

Een vrachtvliegtuig van Martinair tijdens het starten op op Schiphol


Bij oostenwind kan het nodig zijn de Kaagbaan (baan 06) in te zetten voor startend verkeer naar het oosten. In deze beide gevallen kunnen de bebouwde gebieden van Amsterdam en Amstelveen meer geluidsoverlast ervaren.

De Buitenveldertbaan wordt in de nachtperiode in principe niet gebruikt. Voor het nachtelijk baangebruik op Schiphol worden daarom geen veranderingen verwacht gedurende het groot onderhoud van deze baan.

Welke banen ten tijde van de onderhoudswerkzaamheden daadwerkelijk worden ingezet wordt bepaald door het verkeersaanbod, het actuele weer en de actuele operationele omstandigheden.

Onderhoud

Start- en landingsbanen worden zeer intensief gebruikt. Door het veelvuldig starten en landen van vliegtuigen treedt slijtage en verontreiniging op. Om het vliegverkeer veilig te kunnen laten plaatsvinden en de baan in goede staat te houden heeft iedere start- en landingsbaan regelmatig onderhoud nodig.

Werkzaamheden

Bij groot onderhoud is een baan enkele weken achter elkaar uit gebruik. Er worden werkzaamheden uitgevoerd zoals het vervangen van het asfalt, het aanbrengen van een nieuwe anti-skidlaag die de baan stroef maakt, het vervangen van baanverlichting en het vervangen van de riolering onder de baan. Groot onderhoud van een baan vindt ongeveer eens in de zeven jaar plaats.

Uitlopen van weersomstandigheden

Het weer is van invloed op de onderhoudswerkzaamheden. Bij slechte weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden uitlopen.

Bewoners Aanspreekpunt Schiphol

Op www.bezoekbas.nl  is de actuele stand van zaken te vinden over de onderhoudswerkzaamheden, ook is daar informatie te vinden over het actuele baangebruik. Kijk ook op: Actueel baangebruik op SchipholAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.