Bijgewerkt: 23 mei 2024

Grootste aanbestedingstraject ooit voor Alliander

Nieuws -> Informatief

Bron: Netbeheerder Alliander
28-11-2022

Netbeheerder Alliander start 28 november 2022 met het grootste aanbestedingstraject ooit ter waarde van zo'n 1,5 miljard euro. Dit is bedoeld om het net in Gelderland (exclusief de Veluwe) en Noord-Holland Noord uit te breiden en te verzwaren. De komende jaren moet netbeheerder Liander, dochteronderneming van Alliander, in deze regio's 4.500 kilometer nieuwe kabels leggen en vervangen, en zo’n 1.600 transformatorhuisjes plaatsen.

Liander kan dit extra werk in deze regio's niet allemaal zelf realiseren en maakt daarom gebruik van aannemers. Daarom gaat de netbeheerder de werkzaamheden uitbesteden aan maximaal zes aannemers voor een minimale contractduur van zes jaar. De aannemers kunnen zich vanaf nu inschrijven, de planning is dat in juni 2023 de definitieve gunning van de werkzaamheden plaats zal vinden.

Snel toenemende vraag naar elektriciteit. De economie groeit en de energietransitie versnelt. De vraag naar elektriciteit neemt toe: er worden steeds meer huizen gebouwd, met laadpalen om de auto op te laden, warmtepompen om de woning te verwarmen en inductieplaten om op te koken. Ook de snelle opkomst van zonne- en windenergie zorgt voor drukte op het elektriciteitsnet. Zelfs zo druk dat er gebieden zijn waar (grote) bedrijven geen nieuwe of extra capaciteit kunnen krijgen of leveren.

Ook in Gelderland en Noord-Holland raakt het elektriciteitsnet op steeds meer plaatsen vol. Om aan de toenemende vraag naar elektriciteit te kunnen voldoen en de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet ook in de toekomst te garanderen zijn in Gelderland en Noord-Holland Noord netverzwaringen op het middenspanningsnet noodzakelijk.

Foto Amstelveen
(Foto Liander - 2022)

Werkzaamheden worden uitgevoerd door Liander

In de aanbesteding vraagt Liander aannemers te helpen bij het ontwerpen en realiseren van middenspanningskabels en het plaatsen van nieuwe transformatorhuisjes. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de leefomgeving van bewoners, dieren en vegetatie. De werkzaamheden van de aannemers bestaan onder meer uit het grondwerk (graven van sleuven) en het leggen en aansluiten van elektriciteitskabels.  

Eén aanbesteding, twee programma’s. De werkzaamheden in beide regio’s zijn zo goed als identiek. Daarom zijn deze gecombineerd in één Europese aanbesteding. Omdat er regionale verschillen zijn in de opbouw van het net, splitst Liander na de definitieve gunning de aanbesteding in twee programma’s. Het programma NuGelre richt zich op Gelderland (exclusief de Veluwe). Het programma HELIX NHN richt zich op Noord-Holland Noord: het deel van de provincie dat zich boven het Noordzeekanaal bevindt, met uitzondering van Texel. Voor de beide programma’s geldt dat ze zijn verdeeld in drie deelgebieden waar de werkzaamheden gaan plaatsvinden. De werkzaamheden starten vanaf september 2023 in de verschillende deelregio’s. Binnen de periode 2023 - 2029 is het de bedoeling om zoveel mogelijk van de werkzaamheden af te ronden.

Versnellen door samenwerken. Deze intensieve samenwerking biedt voordelen voor Liander én de aannemers. Door aannemers langdurige contracten aan te bieden, van minimaal zes jaar, krijgen zij het vertrouwen om hun bedrijfsvoering dusdanig voor langere tijd in te richten dat investeringen in menskracht en materieel rendabel zijn. Tevens schakelt Liander aannemers al eerder in het proces in – nog voordat de werkzaamheden starten – om mee te ontwerpen in de voorbereidingsfase van de uitvoering. Zo wordt gezamenlijk een zorgvuldige uitvoering van de ontwerpen geborgd en de realisatie van werkzaamheden versneld.

Daarnaast is ook de medewerking van gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, kabels en leiding bedrijven en grondeigenaren erg belangrijk. Daarom wordt met alle stakeholders tijdens het programma intensief de samenwerking gezocht om de benodigde onderzoeken te realiseren, vergunningen te krijgen en locaties te verwerven die nodig zijn voor het plaatsen van transformatorhuisjes en het leggen van kabels.

Deze aanbesteding ligt in lijn met de strategie van Alliander om langjarige samenwerkingsverbanden aan te gaan met leveranciers. Zo werd in 2019 een groot contract getekend met aannemers voor de vervangings- en uitbreidingswerkzaamheden aan circa 4.500 transformatorhuisjes. En werd in 2021 een contract gesloten om de komende vier jaar transformatorhuisjes te leveren voor het hele verzorgingsgebied van netbeheerder Liander. Ook het programma NuLelie in de provincie Friesland en de Noordoostpolder is daar een voorbeeld van. Met deze aanbesteding verzekert Liander zich de komende jaren van continuïteit in de uitbreiding van het elektriciteitsnet in bovengenoemde regio’s.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.