Bijgewerkt: 15 juni 2024

Grote wegprojecten in de Randstad verbeteren doorstroming

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijkswaterstaat
06-04-2016

Minister Schultz (Infrastructuur en Milieu) heeft belangrijke stappen gezet voor grote projecten die binnen afzienbare tijd de doorstroming in de Randstad gaan verbeteren. De minister heeft voor de Blankenburgverbinding het tracé definitief vastgesteld. Voor de Ring Utrecht heeft ze het ontwerp tracébesluit getekend. Recent is ook het tracébesluit voor de verbreding van de A10 bij de Zuidas in Amsterdam getekend. Voor de zomer wordt ook het tracé voor het vierde grote nieuwe wegproject, de nieuwe verbinding tussen de A13 en A16 vastgesteld. 

Minister Schultz: ”De grote wegprojecten in de Randstad gaan het wegennet aanzienlijk verlichten. De verbreding van de A27 en de A10 en de aanleg van compleet nieuwe verbindingswegen, zoals de Blankenburgverbinding en de A13/16 zijn hard nodig om Nederland in beweging te houden. Het is daarom belangrijk, dat we vaart houden in de procedures voor de projecten die voor de economie van groot belang zijn.”

Foto Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2015)

Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus (VVD) minister van Infrastructuur en Milieu


Ring Utrecht. Om ervoor te zorgen, dat het verkeer vlot en veilig kan doorstromen wordt de capaciteit van de A27 en A12 vergroot door het toevoegen van extra rijstroken. Het ontweven van verkeersstromen op de A27 tussen de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd is daarnaast een belangrijk onderdeel van het project. In het kader van verkeersveiligheid verdwijnt de verbindingsboog van de A28 naar de A27, de zogenoemde ‘Varkensbocht’. Het project levert een bijdrage aan het oplossen van de knelpunten 4, 18, 32, 37 en 39 uit de File Top 50. Door het aanpassen van de Ring Utrecht zal het verkeer vlotter doorstromen. Daarnaast wordt het sluipverkeer uit de stad gehaald en krijgt Utrecht een groene verbinding over de weg.

Blankenburgverbinding. Met de nieuwe Blankenburgverbinding (de A24, die de A15 en A 20 met elkaar verbindt) komt er een volledig nieuwe weg. Hiermee wordt het verkeersnetwerk in de regio robuuster en kunnen mensen en goederen sneller op de plek van bestemming komen. De weg levert een belangrijke bijdrage aan een betere bereikbaarheid van de haven van Rotterdam en de Greenport Westland en daarmee aan de economie.

Foto Amstelveen
(Bron Prorail - 2016)

Artist impression van het Zuidasdok. Station Amsterdam Zuid verwerkt nu al 80.000 reizigers per dag. Met de komst van de Noord/Zuidlijn in 2017 en de groei van het treinverkeer op het traject Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad wordt dat veel meer: wel 250.000 reizigers per dag volgens Prorail


A10 Zuidasdok. De A10 Zuid is een van de drukste snelwegen van Nederland. In het tracébesluit Zuidasdok, dat door de minister is vastgesteld wordt de A10 Zuid verbreed, zodat de snelweg in totaal acht rijstroken krijgt voor doorgaand verkeer en vier stroken voor bestemmingsverkeer. De weg komt ter hoogte van het huidige station onder de grond te liggen. Ook wordt het station Amsterdam Zuid uitgebreid en gemoderniseerd. Het grote bouwproject bij de Amsterdamse Zuidas start in 2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lees ook het artikel in Het Parool uit 2012: Zuidas snijdt Amstelveen af en het artikel van NRC De risico’s van Zuidasdok uit 2015Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.