Bijgewerkt: 24 juli 2024

Haalbaarheidsstudie om in Nieuw Legmeer restwarmte gebruiken

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
03-07-2024

Gemeente Amstelveen en N.V. Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland (WRK) / Waternet gaan samen onderzoeken of het mogelijk is restwarmte uit grote transportwaterleidingen te benutten, om in de toekomst de duurzame wijk Nieuw Legmeer te verwarmen. Dit is belangrijk voor het realiseren van die wijk. Gezien de overbelasting van het elektriciteitsnet (netcongestie) is een lage elektriciteitsbehoefte en gebruik van lokaal opgewekte energie noodzakelijk.

Floor Gordon (D66) wethouder Duurzaamheid: ′Het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst met WRK / Waternet is een belangrijke stap voor een duurzaam Amstelveen. Het onderzoeken van de haalbaarheid van een collectief warmtesysteem is een goede oplossing voor een duurzaam energiesysteem voor de wijk Nieuw Legmeer. We hopen in de toekomst meer duurzame energie en weinig elektriciteit te gebruiken.′

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2024)

Renze van Houten (directeur WRK en Waternet) en Floor Gordon wethouder Duurzaamheid met de ondertekende samenwerkingsovereenkomst haalbaarheidsstudie benutten restwarmte WRK voor een warmte-koudenet in Nieuw Legmeer, Amstelveen

Thermische warmte uit waterleidingen. In de eerste fase wordt onderzocht of het mogelijk is om thermische energie te halen uit de grote watertransportleidingen. Die lopen vanuit de Lek, via Amstelveen, naar de Amsterdamse Waterleidingduinen in Zandvoort. Renze van Houten, directeur WRK en Waternet: ′Deze techniek om warmte en koude uit waterleidingen te halen is door ons al eerder succesvol toegepast op drinkwatertransportleidingen van Waternet bij woonwijk De Sniep in Diemen en bij bloedbank Sanquin. We hebben er vertrouwen in dat we deze techniek ook op grotere schaal kunnen toepassen en zo een bijdrage leveren aan de productie van duurzame energie.′

De stappen. De vrijgekomen energie wordt gebruikt voor een collectief warmte/koudesysteem voor Nieuw Legmeer en omgeving en daarna ook voor zwembad De Meerkamp. In de samenwerkingsovereenkomst zijn de afspraken rond deze haalbaarheidsstudie vastgelegd. De grote transportleidingen zijn van de WRK (N.V. Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland), waar Waternet en PWN-uitvoerder van zijn. De gemeente en WRK / Waternet willen bij een positief resultaat een besluit nemen over het opstarten van de ontwikkelfase. Naar verwachting is dit eind 2024 duidelijk. 

Verlagen netcongestie. Uit eerder onderzoek blijkt dat een collectieve warmte/koude-oplossing via WRK / Waternet het beste scoort voor wat betreft duurzaamheid en kosten. Deze oplossing past ook bij de stedenbouwkundige plannen van Amstelveen. Net als grote delen van Nederland heeft Amstelveen ook te maken met netcongestie. De beschikbaarheid van elektriciteit staat daardoor onder druk. Het kiezen van de collectieve warmte/koude-oplossing verlaagt de vraag naar elektriciteit aanzienlijk.  Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.