Bijgewerkt: 16 augustus 2022

Hans Alders wordt President-Commissaris bij ProRail

Nieuws -> Overheid

Bron: Rijksoverheid
27-06-2014

In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Railinfratrust, de holdingmaatschappij van ProRail, is Hans Alders benoemd als President-Commissaris van ProRail. Hij volgt Michiel Boersma op die deze functie sinds 1 februari 2010 vervulde. Staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) vindt de grote bestuurlijke ervaring en het publieke profiel van Alders van grote waarde voor spoorbeheerder ProRail.

Hans Alders heeft verschillende bestuurlijke functies vervuld. Zo was hij minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (1989-1994) en Commissaris van de Koningin (1996-2007) in de provincie Groningen. Nu is hij onder meer voorzitter van Energie-Nederland en voorzitter van het pensioenfonds voor zorg en welzijn (PFZW). Ook is hij voorzitter van de Alderstafels voor de vliegvelden, Schiphol, Eindhoven en Lelystad.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Op dinsdagavond 24 april 2012 bezocht Hans Alders, voorzitter van de 'Alderstafel' de vergadering van Ruimte Wonen en Natuur van de gemeente Amstelveen. Hij sprak uitgebreid over het Nieuwe Normen- en Handhavingsstelsel (NNHS) van Schiphol


Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is aandeelhouder van ProRail. In de Lange Termijn Spooragenda heeft staatssecretaris Mansveld laten weten dat ProRail zich meer moet gaan richten op de publieke belangen. Het kabinet zal ProRail steviger aansturen op deze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Mansveld vult haar zeggenschap bij het benoemen van bestuurders en commissarissen van ProRail actiever in dan voorheen.

De benoeming van Hans Alders is daarvan is een voorbeeld. De benoeming van Alders, die op 1 juli 2014 aan de slag gaat als President-Commissaris, heeft plaatsgevonden op voordracht van de Raad van Commissarissen en op aanbeveling van het ministerie. Naast Michiel Boersma treedt Claudia Zuiderwijk-Jacobs ook terug als commissaris. Haar opvolger moet nog worden benoemd. Daarnaast wordt nog een geschikte kandidaat gezocht voor de nieuwe functie van goederencommissaris.

Alderstafel

De Alderstafel is een overlegtafel onder voorzitterschap van voormalig minister en Commissaris van de Koningin van Groningen, de heer Hans Alders. De overlegtafel is in december 2006 opgericht om het kabinet te adviseren over de ontwikkeling van de luchthaven Schiphol in samenhang met de luchthavens Eindhoven en Lelystad. Partijen aan Tafel zoeken daarbij naar een balans tussen de kwaliteit van het verbindingennetwerk en de kwaliteit van de leefomgeving. Wie de nieuwe voorzitter wordt van de Alderstafel, is op dit moment niet bekend.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.