Bijgewerkt: 5 maart 2024

Havo-scholieren kunnen straks doorstromen naar vwo

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
10-01-2019

Minister Slob (Basis- en voortgezet onderwijs) gaat de wet wijzigen om ervoor te zorgen dat havo-scholieren het recht krijgen om door te stromen naar het vwo. Zo krijgt iedere leerling met potentie een eerlijke en gelijke kans om door te stromen. Op dit moment hanteren scholen verschillende toelatingseisen. Sommige scholen hanteren bijvoorbeeld de eis dat leerlingen gemiddeld een 7,5 hebben. Dit, terwijl andere scholen een motivatie-eis of helemaal geen aanvullende toelatingseisen hebben om tot het vwo te worden toegelaten.

Foto Amstelveen
(Foto Nia Palli/MOCW - 2017)

drs. Arie Slob (ChristenUnie) minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media


'Iedere havist verdient een eerlijke kans om na het behalen van een havo-diploma door te stromen naar het vwo. Alle leerlingen verdienen de kans om het maximale uit zichzelf te halen. Ook als je bijvoorbeeld wat later bloeit dan je klasgenootjes' - aldus minister Slob over de wet die volgens planning in schooljaar 2020/ 2021 in gaat.

Uitval tegengaan. De verschillen tussen havo en vwo kunnen ervoor zorgen dat leerlingen die de overstap gemaakt hebben, uitvallen op het vwo. Om leerlingen goed voor te bereiden op de overstap, worden verschillende mogelijkheden onderzocht. Een van de mogelijkheden die onderzocht wordt is een uniforme toelatingseis. Zo’n eis zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat de leerling acht havo-vakken moet hebben afgerond, in plaats van zeven. Voor het recht van doorstromen van vmbo gl/ tl naar havo is al een wetstraject gestart. Dit voorstel wordt eind februari naar de Tweede Kamer gestuurd.

Havo: Het hoger algemeen voortgezet onderwijs, dat veelal afgekort wordt als havo, is het op één na hoogste niveau binnen het voortgezet onderwijs in het Koninkrijk der Nederlanden en Suriname. Het havo is in principe geen eindonderwijs - het is algemeen vormend (theoretisch) en geen beroepsopleiding. Het havodiploma is een startkwalificatie.

Vwo? Het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs of vwo is een vorm van voortgezet onderwijs in Nederland. Een voltooide vwo-opleiding geeft toegang tot een verdere studie aan het Nederlandse hbo en het Nederlandse wetenschappelijk onderwijs (universiteit). Het vwo duurt 6 jaar (leeftijd: 12-18 jaar) en bestaat uit atheneum, tweetalig onderwijs (tto), gymnasium, vwo-technasium en vwo-plus. Ongeveer 20% van de basisschoolleerlingen gaat naar het vwo.

Vmbo? Het vmbo bestaat sinds 1999. In de Wet op het voortgezet onderwijs (art. 21) en de Wet voortgezet onderwijs BES (art. 44) is bepaald dat een school voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (mavo), een school voor voorbereidend beroepsonderwijs (vbo), of een scholengemeenschap, waarvan in ieder geval een school voor mavo of een school voor vbo deel uitmaakt.

Gemengde leerweg (GL): De gemengde leerweg is bedoeld voor leerlingen die op zich weinig moeite hebben met studeren, maar zich ook al gericht willen voorbereiden of oriënteren op bepaalde beroepen.

Theoretische leerweg (TL): De theoretische leerweg en de sectoren van de mavo hebben, samen met de gemengde leerweg, qua cognitieve (het vermogen om kennis op te nemen) vakken, op het hoogste niveau.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.