Bijgewerkt: 1 februari 2023

Heel Noord-Holland moet kunnen profiteren van recreatie en toerisme

Nieuws -> Provincie

Bron: Provincie Noord-Holland
16-05-2021

De provincie Noord-Holland wil dat heel Noord-Holland moet kunnen profiteren van recreatie en toerisme. De nieuwe visie Recreatie & Toerisme Noord-Holland 2030 is de basis om de komende jaren te werken aan de juiste balans tussen de toeristisch-recreatieve druk en draagkracht van een gebied. 

Recreatie en toerisme zijn een onlosmakelijk deel van onze manier van leven. Dit is merkbaar in het voorzieningenniveau, de leefomgeving en de economie van Noord-Holland. Recreatie en toerisme spelen een grote rol in de welvaart en het welzijn van onze inwoners. In 2019 hadden in Noord-Holland meer dan 150.000 mensen een baan in de toeristisch-recreatieve sector (LISA, 2020). Daarnaast levert de sector belangrijke bijdragen aan het voorzieningenniveau, woonklimaat en het behoud van cultuur en erfgoed, draagvlak voor natuur en landschap en preventieve gezondheidszorg.

Foto Amstelveen
(Foto Bas Beentjes/Provincie NH - 2020)

Ilse Zaal (D66) is gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Economie, inclusief onderwijs en arbeidsmarkt, Landbouw en visserij, Dierenwelzijn, Bestuur, Europa, Recreatie en Toerisme, Sponsoring


Gedeputeerde Ilse Zaal: 'De aantrekkelijkheid van Noord-Holland wordt in grote mate bepaald door een goed en divers aanbod voor recreanten en toeristen. Daarnaast is de sector een belangrijke werkgever. Hoe zorgen we dat er in de toekomst voldoende ruimte is om in de behoefte van die recreanten en toeristen te voorzien? De druk op de ruimte wordt steeds groter door bijvoorbeeld verstedelijking, infrastructuur en energietransitie. Wij gaan daarom samen met onze partners werken aan de juiste balans tussen toeristisch-recreatieve druk en draagkracht van de omgeving. Ook willen we samen de kwaliteit van het aanbod versterken vergroten.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Een drukke zondagmiddag in de geitenboerderij Ridammerhoeve in het Amsterdamse Bos in september 2017


In 2021 wordt de visie verder uitgewerkt. De provincie gaat, samen met de partners, verder met het onderzoeken van de draagkracht van gebieden. Waar is het te druk en welke plekken kunnen juist meer bezoekers ontvangen dan nu het geval is? Noord-Holland zet zich al lang in voor een goed aanbod van recreatievoorzieningen. De provincie is bijvoorbeeld mede-opdrachtgever en financier van 5 recreatieschappen en financiert wandel -en fietsroutes. Een overkoepelende visie was er nog niet.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.