Bijgewerkt: 21 maart 2023

Herdenkingsplechtigheid 2008 Slachtoffers in Nederlands-Indië

Nieuws -> Informatief

Bron: Tichting HGSNI
10-08-2008

De Stichting Herdenking Gevallenen en Slachtoffers in Nederlands-Indië houdt haar jaarlijkse herdenking in het Broersepark op donderdag 14 augustus 2008.

Indie herdenking Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

De kransen voor het monument van de 62ste Herdenking Gevallenen en Slachtoffers in Nederlands-Indië in 2007 in het Broersepark


19:30 uur

Stemmige muziek door het Koninlijke Militaire Korps “Johan Willem Friso” o.l.v. eerste-luitenant O. Jagers. Na elke spreker zal het korps kort spelen

Intreden Vaandel van de Bond van Wapenbroeders

Welkomstwoord door de heer B.J. Diazoni, voorzitter Stichting Herdenking Gevallenen en Slachtoffers in Nederlands-Indië

Toespraak door de heer J.H.C. van Zanen, Burgemeester Gemeente Amstelveen

Toespraak door Mevrouw C.E. Suverkropp, Bestuur Stichting Gastdocenten WO II, Werkgroep Zuidoost-Azië

Toespraak door de heer W. van Lith, Voorzitter Bond van Wapenbroeders, Afdeling Amstelland

Vooraf gegaan door het signaal taptoe, in stilte en staand, gedenken wij twee minuten de Gevallenen en Slachtoffers uit deze periode

Begeleid door het Korps worden aanwezigen verzocht het eerste en zesde couplet van het Wilhelmus te zingen

Kranslegging organisaties op afroep

Uittreden Vaandel van de Bond van Wapenbroeders

Defilé langs het monument

20:30 uur

Einde herdenkingsbijeenkomst.

Alle aanwezigen worden uitgenodigd voor een informeel samenzijn in het naastgelegen clubhuis van de de Jeu de Boulesvereniging.

Website: Stichting Herdenking Gevallenen en Slachtoffers in Nederlands-Indië


Het Bestuur van de Stichting Herdenking Gevallenen en Slachtoffers in Nederlands-Indië te Amstelveen nodigt u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse herdenkingsplechtigheid bij het Indië-Monument in het Broersepark aan de Molenweg te Amstelveen op donderdag 14 augustus 2008.

Het einde van de Tweede Wereldoorlog kwam in Nederlands-lndië op 15 augustus 1945. Aan de vooravond daarvan worden jaarlijks op 14 augustus bij dit monument in Amstelveen alle Gevallenen en Slachtoffers van die oorlog en haar nasleep herdacht. Ook worden de duizenden militairen die door de Nederlandse Regering naar Indië waren gezonden daarbij betrokken en zij die voor de Nederlandse zaak en voor het welzijn van de Nederlands-Indische Gemeenschap hun leven hebben gegeven.

Deze herdenking wordt georganiseerd in samenwerking met de Bond van Wapenbroeders en met medewerking van de Gemeente Amstelveen, het RMCW, het Koninklijke Militaire Korps en de Nationale Reserve. Jacqueline Schäfer verzorgt de presentatie. Alle toespraken kunt u na afloop vinden op www.indieherdenkingamstelveen.nl

Het Indiëmonument, gelegen in het Broersepark, ingang Molenweg is bereikbaar met de bussen: 166, 194, 215, 216 (halte KLM Hoofdkantoor) of op 8 minuten loopafstand via bus 125, 170, 172 (halte Heemraadschapslaan). Via het busstation, lijnen 142, 149, 170, 175, 199, 270 kunt u overstappen op 166, 194, 215, 215.

Parkeren aan de zuidkant van het park in de nabijheid van het KLM hoofdkantoor.
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.