Bijgewerkt: 18 september 2021

Herinrichting Dorpsplein van Amstelveen kan beginnen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
20-01-2010

De reacties op het ontwerp voor de herinrichting van het Dorpsplein in het Oude Dorp van Amstelveen leveren een voorkeur op voor de variant met een gelijkvloers Dorpsplein en tweerichtingsverkeer in het noordelijk deel van de Dorpsstraat. Het College van B en W heeft op 19 januari 2010 besloten, gelet op deze duidelijke voorkeur, deze variant te realiseren.

Op 22 april 2008 heeft het College van B en W, na samenspraak met het Wijkplatform Oude Dorp, een Programma van Eisen (PvE) vastgesteld voor de herinrichting van het Oude Dorp met als kernpunten het versterken van de inrichting van de ruimte, waarbij een goede balans ontstaat tussen de verblijfs- en verkeersfuncties (shared space) en culturele planologie. Samen met een werkgroep uit het Oude Dorp is een ontwerp gemaakt dat in overeenstemming is met dit PvE.

Dorpsplein Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2008)

Het nieuwe Dorpsplein van Amstelveen volgens landschapsarchitect Annemieke Diekman van het gelijknamige bureau uit Amsterdam


De roep om een gelijkvloers plein heeft er vervolgens toe geleid dat op 26 november 2009 vier ontwerpvarianten op een inloopavond zijn voorgelegd aan belanghebbenden. In de periode van 26 november tot 24 december heeft een ieder gelegenheid gekregen zijn voorkeur voor één van de vier varianten kenbaar te maken.

Cruciaal was de keuze op twee aspecten: een verhoogd of gelijkvloers Dorpsplein en de keuze voor één of tweerichtingsverkeer in het noordelijk deel van de Dorpsstraat. De combinatie van deze keuzes leverde vier varianten op.

Circa 100 omwonenden, ondernemers en gebruikers van het plein hebben hun voorkeur aangegeven. Hieruit blijkt dat er een duidelijke voorkeur is voor de variant met een gelijkvloers plein en tweerichtingsverkeer in het noordelijk deel van de Dorpsstraat.

De gemeente start nu met de voorbereidingsfase waarna uitvoering kan starten na de zomervakantie. Nu er duidelijkheid is over de herinrichting van het Dorpsplein kan ook de vervanging van de riolering voortvarend ter hand worden genomen en het wegdek van onder andere de Colijnweg worden vernieuwd.

Wethouder Ruimte, Bouwen en Wonen Remco Pols: “Het proces van de herinrichting van het Oude Dorp leverde veel discussie op die ons College in alle openheid heeft willen voeren. Het heeft daardoor misschien langer geduurd dan we met zijn allen hadden gewild. Maar het resultaat mag er zijn: we doen recht aan zo veel mogelijk belangen en de bevolking heeft het laatste woord”.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.