Bijgewerkt: 11 mei 2021

Herinrichting hal Raadhuis

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Weekblad
07-08-2008

In het raadhuis begint komende week de verbouwing van de publiekshal. In mei 2009 moet het project voltooid zijn. De hal wordt overzichtelijker en gaat voldoen aan de modernste eisen. Het is de tweede keer dat de publiekshal van het raadhuis een gedaanteverwisseling ondergaat. Acht jaar geleden gebeurde dat als onderdeel van een grondige verbouwing van het hele raadhuis. Nu blijft het werk beperkt tot de hal, het gedeelte waar de burger het vaakst komt.

„Vergeleken met zeven jaar geleden is er veel veranderd," zegt Hans Schekermans, directeur facilitair bedrijf van de gemeente. „Het Rijk heeft steeds meer taken naar gemeenten overgeheveld en ook willen we mensen zoveel mogelijk aan één loket ontvangen. Het gevolg was dat er in de hal iedere keer weer een balie bij kwam."

„Er kwamen ook steeds meer ambtenaren in de hal te werken. Het centrale eiland met onder meer de ontvangstbalie was oorspronkelijk bemand door drie ambtenaren. Nu zijn dat er acht of negen. In de hele hal werkten eerst zo'n twintig mensen. Dat zijn er nu ruim vijftig." De balies bevinden zich verspreid over de hal en de achterliggende back offïces zijn versnipperd, waardoor het lastig is bij elkaar bij te springen en daar is de efficiency van de dienstverlening niet bij gebaat.

Raadhuis Amstelveen
(Architectenbureau Hoogeveen - 2008)

Het ontwerp van de nieuwe ontvangsthal in het Raadhuis volgens Architectenbureau Hoogeveen. De ingang bevindt zich links. Op de achtergrond zijn de open balies en op de voorgrond de gesloten balies met meer privacy.


De huidige hal schiet verder tekort op het punt veiligheid. „Als er echt een probleem is, dan zit het personeel op het centrale eiland gevangen," zegt Schekermans. „Een ander minpunt is de vloer. Die is gemaakt van keien en levert soms 80 tot 90 decibel geluid op. Net zoveel als wanneer er een vliegtuig overvliegt. Medewerkers moeten daarom vaak hard praten. De akoestiek is bovendien slecht en dat in een ruimte waar meer dan vijftig mensen werken. Strijdig met de Arbo eisen is dat balies niet in hoogte verstelbaar zijn. Mannen en vrouwen verschillen in lengte, maar ze zitten wel achter dezelfde balies."

Een ideaal pand is het raadhuis overigens niet. „Voor het ontwerp is een vooraanstaande architect ingeschakeld," zegt Schekermans. „Maar wat de lust is van de architect, is vaak de last van de gebruiker. Door de verdeling in achthoeken is de ruimte vaak niet optimaal te gebruiken. Je verliest veel vierkante meters. Het is een leuk pand, maar met beperkingen."

In de vernieuwde hal blijven er van de huidige 40 balies 32 over -deels open, deels afgesloten - en de back office erachter wordt één geheel. „Bij binnenkomst overzie je alle balies in één keer," zegt Schekermans. „In de huidige hal raken mensen soms wat verloren. Er komt ook één wachtruimte waar bezoekers voor alle balies kunnen wachten. De vloer wordt bedekt met rubber. Dat dempt het geluid goed."

Trouwzaal in raadhuis wordt mooier

De entree van de ontvangsthal in het raadhuis blijft waar die nu is en ook aan het CWI, dat een deel van de begane grond van het raadhuis bezet, verandert niets. De trouwzaal wordt mooier, maar tijdens de verbouwing wordt uitgeweken naar het Noorddamcentrum in Bovenkerk. „We beginnen de verbouwing bewust pas na 8 augustus. Veel mensen willen die dag, 8-8-2008, 8-8-8, trouwen."

De verbouwing zal aan het publiek niet ongemerkt voorbij gaan. Tijdens de verbouwing gaat de dienstverlening gewoon door. Tijdelijk naar een ander kantoor is erg duur en een noodgebouw voor de deur kost parkeerruimte en is wat betreft veiligheid niet ideaal. De verbouwing geschiedt in twee fasen. De eerste moet afgerond zijn met Kerstmis en in mei 2009 moet de hele klus geklaard zijn.

„Werk dat met veel herrie gepaard gaat wordt zoveel mogelijk buiten de diensttijden gedaan," zegt Schekermans. Op 19 en 21 augustus zijn er in verband met verbouwing gewijzigde openingstijden en op 22 augustus is het raadhuis zelfs gesloten (voor details zie Gemeentepagina Amstelveen week 32 2008(pdf). Ook is er tijdelijk een andere ingang.

De verbouwing kost bijna 1,6 miljoen euro. „Van sommige raadsleden kwam de opmerking of de nieuwe verbouwing acht/ negen jaar geleden niet te voorzien was," zegt Schekermans. „Maar in zeven jaar is veel veranderd wat betreft Arbo en dienstverlening aan de burger. Wij bieden nu veel meer diensten aan. Veel diensten zijn van de back office naar de front office geplaatst. Ook is internet een grote rol gaan spelen. De burger laat zich meer horen en dat vraagt meer aandacht van onze dienstverlening.”Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.