Bijgewerkt: 25 juni 2022

Herontwikkeling Westwijk Centrum positief ontvangen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
26-03-2009

De reactiemogelijkheid op de uitgangspunten voor de herontwikkeling Westwijk Centrum heeft twaalf overwegend positieve reacties opgeleverd. Aandachtspunten die uit de reacties naar voren komen zijn het parkeren en de verkeersafwikkeling. Dit leidt niet tot wijziging van de uitgangspunten, maar deze reacties kunnen in een latere fase van de ontwikkeling een rol spelen bij te maken keuzes.

Westwijk  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Westwijkplein met de ingang van het winkelcentrum


In de Nota van Uitgangspunten (NvU) is neergelegd dat de ontwikkeling van het winkelcentrum Westwijk een zogenaamd gemakscentrum op gaat leveren. Dit houdt in dat een winkelcentrum ontstaat dat voldoet aan de eisen van de bewoners van de wijk en dat zich kan onderscheiden ten opzichte van haar concurrenten.

Het onderscheid ontstaat door een combinatie van kwaliteit, vers, non-food, diensten horeca, medische en culturele functies, wonen, parkeren, veiligheid en levendigheid in een eigentijds ruimtelijk concept.

Op hoofdlijnen betekent de uitbreiding een toevoeging van het winkelvloeroppervlak met tussen 3.000 m² en 4.000 m², waaronder een tweede supermarkt. Hiermee kan een vernieuwingsslag worden ingezet en wordt voldaan aan de gemeentelijke wens voor een tweede supermarkt.

De uitbreiding van detailhandel en herschikking van voorzieningen levert een sociaal veilig en levendig centrumgebied op. Aandacht zal ook worden besteed aan combinaties bij de mogelijkheden van gebruik van ruimten. De ruimtelijke opzet en de functies, van met name de voorzieningen, moeten dit ondersteunen.

De activiteiten van het wijkcentrum krijgen een nieuwe plaats in het centrumgebied. Ook worden woningen toegevoegd in het centrum. In ieder geval 30% van deze woningen zal bestaan uit middeldure huurwoningen. De sportzaal gaat naar de voorzieningenstrook in Westwijk zuidwest en/of zuidoost.

Naar verwachting besluit de gemeenteraad in mei over de NvU, na behandeling in de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.