Bijgewerkt: 21 juli 2024

Herontwikkeling van het voormalig defensieterrein aan Galjoen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
01-02-2023

Het College van B en W van Amstelveen legt in overleg met de eigenaar van Galjoen 6 - 14 uitgangspunten voor de ontwikkeling van het grootste deel van het oude defensieterrein voor aan de gemeenteraad. Voor een nieuwe inrichting van het gebied is een nieuw bestemmingsplan nodig.

Handen ineen. De gemeente en de ontwikkelaar zijn constructief met elkaar in gesprek over een nieuwe invulling die recht doet aan de landelijke omgeving, ideeën van de ontwikkelaar én wensen van de gemeente. Tijdens een raadsgesprek zijn denkrichtingen voor de locatie uitgewisseld. Ook omwonenden zijn geraadpleegd voor de ontwikkeling van het gebied naast de woonwagens en achter de Kledingbank aan Galjoen. Op het terrein staan nu nog oude munitiedepots waarvan een aantal nog wordt verhuurd aan Stedin.

Voorkeursmodel met industrieel karakter. Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor om uitgangspunten voor herontwikkeling van het gebied vast te stellen en in te stemmen met het uitwerken van een voorkeursmodel met een knipoog naar industrieel erfgoed. Het gaat om het model makersdistrict of openbaar toegankelijke broedplaats waar creativiteit een plek kan krijgen. Er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid voor een kleinschalige horecafunctie in combinatie met wonen. Zoals woon-werkateliers en bijvoorbeeld betaalbare woonruimte voor jonge starters en doorstromers op de woningmarkt.
Gezamenlijk onderzoek. Floor Gordon (D66) wethouder Ruimtelijke Ordening: 'We willen gezamenlijk met de ontwikkelaar onderzoeken of we tot een kwalitatieve invulling van het gebied kunnen komen die voor alle partijen financieel en ruimtelijk haalbaar is. Zodat deze mooie plek in Amstelveen een nieuwe invulling kan krijgen waarbij we rekening houden met de bijzondere ligging.'

Gebied met potentie. Eigenaar Utrechtshuys vastgoed: 'Het terrein aan het Galjoen hebben wij aangekocht omdat wij de potentie ervan inzagen om hier echt iets moois neer te zetten voor Amstelveen. Met het vaststellen van de Nota van Uitgangspunten krijgen we goede handvatten om die transformatie echt vorm te gaan geven. Het is een complexe opgave met de uitdagingen op het gebied van milieuregelgeving en de hedendaagse marktomstandigheden maar we zien vooral kansen. Positief is ook de brede belangstelling die bewoners tijdens de eerste inloopavond hebben getoond. We kunnen dan ook niet wachten om een eerste schets aan de gemeente voor te kunnen leggen.'

Intentieovereenkomst. Voor de beoogde ontwikkeling is een nieuw bestemmingsplan nodig. Op het huidige bestemmingsplan rust een bescherming die de raad oplegde voor bouw- en aanlegactiviteiten in de vorm van een voorbereidingsbesluit. Het college vraagt de raad dit besluit in te trekken als blijk van vertrouwen in gezamenlijke planvorming met de ontwikkelaar nu er afspraken over een gezamenlijke verkenning vastliggen in een intentieovereenkomst tussen gemeente en ontwikkelaar. Lees verder: Van verhard industrieterrein naar groene zorg- en woonlocatieAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.