Bijgewerkt: 24 februari 2024

Herziening provinciale streekplan trekt veel belangstelling

Nieuws -> Natuur

Bron: Golfodrama / Stichting Bovenkerkerpolder Natuurlijk
13-08-2007

In een gecombineerde nieuwsbrief van Golfodrama en de Stichting Bovenkerkerpolder Natuurlijk staat, dat de termijn van de ter visielegging van het ontwerp Herziening Streekplan Noord-Holland Zuid is gesloten. Het precieze aantal reacties is nog niet bekend, maar het is wel duidelijk dat dit er veel meer zijn dan de provincie doorgaans ontvangt.

Polder paarden Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Paarden in de polderNaast particulieren hebben ook vele organisaties en gemeenten afwijzend gereageerd op het mogelijk maken van woningbouw en een golfbaan in de Bovenkerkerpolder. De twee organisaties hebben nog geen compleet overzicht, maar onder de tegenstanders zijn in ieder geval: de gemeenten Amsterdam en Ouder-Amstel, Natuurmonumenten, Milieufederatie Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, LTO-Noord, Beschermers Amstelland, het Natuurbeheerdersoverleg Noord-Holland en Groengebied Amstelland.

Naar verluid zouden ook de ANWB, Staatsbosbeheer en de Vereniging Historisch Amstelveen afwijzend hebben gereageerd. Natuurlijk hebben ook Golfodrama en de Stichting Bovenkerkerpolder een zienswijze ingediend.

Externe link:  Zienswijze Partiële Herziening Streekplan Noord-Holland Zuid (pdf)

Gedachtewisseling op 6 september 2007

Inspreken: Ratio én beleving

Als het goed is hebben alle indieners van een zienswijze inmiddels van de provincie een bevestiging van ontvangst gekregen. Indien u op uw zienswijze heeft aangegeven prijs te stellen op een gedachtewisseling heeft de provincie u gevraagd dit nogmaals te bevestigen. De provincie vraagt dit te doen vóór 13 augustus 2007.

Dit lijkt niet correct als u bij de zienswijze al heeft aangegeven te willen inspreken. Informeer ons a.u.b. als inspreken inderdaad niet mogelijk blijkt bij bevestiging na 13 augustus. Zoals bekend is, zullen minstens veertig particulieren inspreken. Wordt geadviseerd vooral gebruik te maken van de mogelijkheid in te spreken.

De organisaties zullen vooral formele argumenten aanvoeren. Net zo belangrijk is het om de provinciale statenleden duidelijk te maken dat veel mensen genieten van de polder zoals die nu is. Emotie en beleving verdienen ook een plaats en die mag u best uiten. Hoogdravende taal is dus niet nodig! De inspreektijd is nog niet bekend, maar is waarschijnlijk beperkt tot enkele minuten.

Datum en locatie

De gedachtewisseling met indieners van zienswijzen wordt gehouden op donderdag 6 september 2007 in Hotel Dorint op Schiphol Oost (Stationsplein 951 ZW, Schiphol). Organisaties (incl. Stichting Bovenkerkerpolder Natuurlijk)

Middagzitting 14.00 uur – 17.00 uur Particulieren (incl. Golfodrama)

Avondzitting van 19.30 uur -21.30 uur

Indien u op 6 september verhinderd bent, kunt u op 4 september in Akersloot inspreken.

Vervoer: Touringcar bus

Het is zeer belangrijk dat zoveel mogelijk mensen de avondzitting bijwonen. Daarom zijn gratis vervoer met bussen geregeld. De opstapplaats is naar alle waarschijnlijkheid nabij winkelcentrum Groenhof. U wordt verzocht zo snel mogelijk een plaats te reserveren, bij voorkeur via e-mail info@golfodrama.nl . Telefonisch reserveren kan via 06-3622 9019 / 06-4018 2078. Binnenkort krijgt u verdere informatie over de opstapplaats en tijden.

Openbaar vervoer

Hotel Dorint is bereikbaar per openbaar vervoer (o.a. bus 199, halte Stationsplein/Lvb. Reisinformatie vindt u op www.9292ov.nl

Websites: Golfodrama , Stichting Bovenkerkerpolder Natuurlijk


 Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.