Bijgewerkt: 20 juni 2024

Het pand Townhouse op het Stadsplein mag uitbreiden

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
30-04-2020

Het College B en W van Amstelveen informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen van het aangaan van een koopovereenkomst met Oranjeveste BV. Dit bedrijf is eigenaar van het pand 'Townhouse' aan Stadsplein 90-95.

'Geachte raad,

Op 21 juni 2017 heeft u de Ruimtelijke Uitwerking Visie Stadshart vastgesteld. Dit kader­ stellende document biedt voor het Stadshart verschillende ontwikkelingsmogelijkheden. Een onderdeel daarvan is de mogelijkheid voor pandeigenaren rond het Stadsplein om hun pand naar voren uit te bouwen en hun gevel te verplaatsen.Op 28 april 2020 is in de vergadering van B en W besloten tot het aangaan van een koopovereenkomst met Oranjeveste BV. Dit bedrijf is eigenaar van het pand 'Townhouse' aan Stadsplein 90-95. In dit pand, op de plek van het voormalig postkantoor, is momenteel onder andere de herenmode winkel van Meyer & Meyer gevestigd. De verkoop van een strook gemeentelijke grond voor dit pand maakt het mogelijk het pand uit te breiden en een aantrekkelijke gevel te creëren met vergrote winkelunits.

In de koopovereenkomst zijn voorwaarden opgenomen, waaronder uitbreiding kan plaatsvinden. De eigenaar moet voor de uitbreiding een omgevingsvergunning aanvragen . De gemeente dient de grond bouwrijp te maken. Dit betekent vooral dat kabels en leidingen voor de huidige gevel moeten worden verlegd.


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 1998)

Het zicht naar de ingang van het Binnenhof wordt volledig ontnomen door de bouwmaterialen en de in aanbouw zijnde flat in september 1998. Rechts is het gebouw van het Postkantoor nog in beeld. Dit gebouw werd in een later stadium ook gesloopt


De grond wordt pas definitief overgedragen als de, nog aan te vragen, omgevingsvergunning onherroepelijk is en daarna de grond bouwrijp is gemaakt. Zover zijn we nog niet. Eerst dient de strook grond te worden onttrokken aan de openbaarheid. Dit gebeurt op basis van een later door u te nemen raadsbesluit.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.