Bijgewerkt: 26 juni 2022

Het 4de stadsgesprek met Amstelveners over de woonruimteverdeling

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
05-04-2019

Ruim 140 Amstelveners zijn woensdag 3 april 2019 in gesprek gegaan met de gemeente over woonruimteverdeling. Ze waren uitgenodigd voor een zogenoemd stadsgesprek in P60. Centraal stond de vraag hoe de schaarse sociale huurwoningen eerlijker te verdelen. 'De grote opkomst toont een enorme betrokkenheid aan van Amstelveners met het onderwerp. Het is belangrijk om het gesprek aan te gaan over hoe we omgaan met de huidige schaarste en welke groepen al dan niet voorrang moeten krijgen en waarom. Daarom dank ik iedereen die woensdag naar P60 is gekomen om hun verhalen en ideeën te delen met de gemeente. Het is waardevolle input voor de verdere ontwikkeling van de woonruimteverdeling in Amstelveen en de regio' - zegt Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Wonen.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2019)

Het 4de stadsgesprek met Amstelveners over de woonruimteverdeling op 3 april 2019 in P60


Het huidige systeem van woonruimteverdeling in de woonregio Amsterdam/ Amstelland-Meerlanden/Zaanstreek-Waterland wordt onderzocht. Vraag is of het verdeelsysteem niet rechtvaardiger kan en voldoende tegemoet komt aan woningzoekenden die in een spoedeisende situatie verkeren. Voor woningzoekenden met spoed is geen snelroute. Er is een urgentieregeling, maar die hanteert strenge regels. 

Resultaten. De aanwezigen konden stemmen op stellingen. Daarna vond telkens het gesprek plaats. Zo vond de meerderheid (76 %) dat mensen met spoed moeten voorgaan op mensen die een betere woning zoeken. Er is hierbij geen verschil in stemgedrag tussen mensen die op de wachtrij staan en niet. De belangrijkste spoedreden vindt men de situatie 'scheiding met kinderen' (68 %), gevolgd door 'jongere die thuis woont in problematische situatie' (55 %) en 'gezin met kinderen dat woont bij familie of vrienden' (55 %). Op de derde plaats staat 'iemand die te duur woont' (40 %). Tijdelijke contracten vinden de stadsgesprekdeelnemers een prima optie om mensen met spoed aan een woning te helpen (64 %). 

Stadsgesprek. De bijeenkomst in P60 was alweer het vierde stadsgesprek van de gemeente. De selectie voor deze avond vond plaats door middel van loting. Om er voor te zorgen dat er ook voldoende jongeren aanwezig zouden zijn, werd gekozen voor een gelaagde steekproef. Uit elke leeftijdscategorie is een steekproef getrokken. Van de deelnemers aan dit stadsgesprek had een op de drie deelnemers de leeftijd tussen 18 en 34.

Stadsgesprek? Burgerbelangen Amstelveen wilde in 2017, dat de gemeente, in aansluiting op de campagne 'Mensen maken Amstelveen', een nieuwe vorm van burgerinspraak probeert, namelijk een stadsgesprek, waarbij beleidsplannen worden voorgelegd aan een willekeurige en via loting vastgestelde groep bewoners. Deze aselecte groep moet dan uitgebreid over alle aspecten en de voors en tegens van de beleidskeuze worden geïnformeerd. Volgens Burgerbelangen Amstelveen kan hierdoor een representatieve brede vertegenwoordiging ontstaan van goed geïnformeerde burgers.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.