Bijgewerkt: 8 december 2023

Het Afval Energie Bedrijf in Amsterdam in de problemen

Nieuws -> Informatief

Bron: AEB/AT5/Gemeente Amstelveen
20-07-2019

Het Afval Energie Bedrijf in Amsterdam (AEB) heeft mede naar aanleiding van het verscherpt toezicht een verbetertraject opgestart om de veiligheid van de installaties en systemen te optimaliseren – meldde het bedrijf op 5 juli 2019. De snelheid waarmee de verbeteringen worden doorgevoerd, is tot nu toe onvoldoende.  Om de veiligheid te borgen hebben medewerkers  samen met het management geconstateerd dat het noodzakelijk is om de verbrandingslijnen gedeeltelijk uit bedrijf te nemen.  AEB is daarmee gestart.  AEB heeft tot deze drastisch andere aanpak besloten om de veiligheid van haar medewerkers te kunnen blijven borgen en de installaties versneld op het niveau te brengen dat nodig is voor een betrouwbare en voorspelbare productie van afvalverwerking en energielevering.

Verwerking huishoudelijk afval en energielevering gaan door. Mede dankzij de steun van collega’s uit de afvalverwerkingsbranche blijft AEB tijdens het programma in staat haar publieke taak van het verwerken van huishoudelijk afval van Amsterdam en de regio uit te voeren.  Ook het leveren van warmte blijft in deze periode geborgd. Het scheiden van afval door de nascheidingsinstallatie van AEB blijft doorgang vinden.

AEB begrijpt dat deze aanpak de nodige consequenties heeft voor haar partners en stakeholders en betreurt dat het deze drastische maatregelen moet nemen. AEB blijft in constructief overleg met al haar partners en stakeholders over het minimaliseren van de gevolgen van de gedeeltelijke sluiting.  In dat kader zijn AEB en het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht in gesprek voor de gevolgen voor de verwerking van het slib van de rioolzuiveringsinstallaties in Amsterdam en omringende gemeentes binnen het waterschapsgebied.


Het AEB aan de Australiëhavenweg 21 in Amsterdam


Technisch plan van aanpak. De aanpak houdt in dat vier van de zes verbrandingslijnen gecontroleerd uit bedrijf worden genomen. Twee lijnen blijven in bedrijf zij het op een lagere verwerkingscapaciteit. In het in bedrijf zijnde gedeelte van de installatie wordt een programma van maatregelen doorgevoerd dat zich richt op het wegwerken van achterstallig onderhoud, en het verbeteren van processen, werkwijzen en cultuur. 

Zodra het verbeterprogramma in het in bedrijf blijvende deel succesvol is afgerond, worden de volgende twee verbrandingslijnen weer in gebruik genomen. Daar wordt dan het verbeterprogramma doorgevoerd. Tot slot volgen de resterende verbrandingslijnen. De doorlooptijd van het hele programma zal komende maanden in beslag nemen. Na afronding van het programma zijn alle verbrandingslijnen weer volledig in gebruik. Dan kan AEB weer ten volle samen met haar partners haar rol nemen in de energietransitie en de circulaire economie. Het verbeterprogramma is besproken met de handhavingsinstanties waaronder de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Het Afval Energie Bedrijf (AEB) is een afvalverwerkingsbedrijf in Amsterdam. Het bedrijf, dat onderdeel is van de gemeente Amsterdam, verwerkt afval uit Amsterdam en uit de regio, en heeft de beschikking over twee afvalverbrandingsinstallaties in het Westelijk Havengebied. Deze installaties gebruiken de bij de verbranding vrijkomende warmte voor het opwekken van energie. Naast het verwerken van brandbaar restafval beschikt AEB over zes Afvalpunten, een Depot gevaarlijk afval en een sorteercentrum voor elektrische apparaten. Op de Afvalpunten wordt grof afval zo gescheiden dat maximaal hergebruik mogelijk is. Op het Depot bijzonder afval (DBA) wordt gevaarlijk afval gesorteerd, opgeslagen en afgevoerd naar verschillende eindverwerkers. Ook hier wordt gekeken naar maximaal hergebruik van de diverse fracties. Bij het Regionaal Sorteer Centrum worden elektrische apparaten uit heel Noord-Holland verzameld, gesorteerd en afgevoerd naar erkende verwerkers. Ruim 80% van de elektrische apparaten kan worden hergebruikt.

'De gemeente Amstelveen laat haar restafval verwerken bij het AEB. Het is voor ons belangrijk dat de verwerking van het Amstelveens restafval gecontinueerd blijft. Mede dankzij de steun van collega’s uit de afvalverwerkingsbranche kan het huishoudelijk afval worden verwerkt. Het scheiden van afval door de nascheidingsinstallatie van AEB blijft doorgang vinden.' – schreef Floor Gordon (D66) wethouder Afvalbeleid op 16 juli 2019 in een brief aan de raadsleden.

De gesprekken tussen het stadsbestuur van Amsterdam en het noodlijdende afvalverwerkingsbedrijf AEB lopen nog – meldt AT5. De gemeente heeft aangeboden om voor 6 miljoen euro garant te staan, maar stelt daar wel voorwaarden aan. Dit bevestigen bronnen omtrent de onderhandelingen aan AT5. Het is al langer onrustig omtrent het AEB. Vanwege slechte veiligheidsomstandigheden van de medewerkers staat het bedrijf sinds februari vorig jaar onder verscherpt toezicht van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Vorige week lekte uit dat het bedrijf op omvallen staat en bijna failliet is.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.