Bijgewerkt: 7 december 2023

Het Algemeen PensioenFonds wordt opgericht

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
10-10-2014

Er komt een nieuw soort pensioenfonds: het Algemeen Pensioenfonds (APF). Dit pensioenfonds krijgt een plek naast de bestaande beroeps-, bedrijfstak- en ondernemingspensioenfondsen en biedt sociale partners en bedrijven een extra alternatief aan voor het onderbrengen van een pensioenregeling. Het APF maakt een nieuwe vorm van bundeling mogelijk van verschillende pensioenregelingen. Hierdoor kunnen allerlei voordelen worden gerealiseerd, zoals het beperken van bestuurlijke lasten, vermogensbeheer- en uitvoeringskosten. Dat is in het belang van de deelnemers.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Jetta Klijnsma, (PvdA) staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid


De pensioensector heeft de afgelopen jaren gevraagd om een alternatief voor het onderbrengen van een pensioenregeling. Een APF mag meerdere pensioenregelingen uitvoeren en is dus niet beperkt tot een bepaalde sector, maar moet wel gescheiden vermogens aanhouden. Het bestuur is, net als in elk ander pensioenfonds, verantwoordelijk voor een evenwichtige belangenafweging van alle betrokken partijen.

De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Steeds meer pensioenfondsen zijn op zoek naar een collectief om zich bij aan te sluiten. Een van de redenen is de afname van het deelnemersbestand bij deze fondsen. In de afgelopen 20 jaar is het aantal pensioenfondsen in Nederland sterk gedaald van 1122 fondsen in 1992 naar 382 fondsen eind 2013. De verwachting is, dat het aantal fondsen in de loop van 2014 tot onder de 350 daalt, waarna de daling door zal zetten tot onder de 300 fondsen. Op dit moment zijn ruim 60 fondsen bezig om hun activiteiten elders onder te brengen.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.