Bijgewerkt: 3 juli 2022

Het Amstelveen College gaat niet fuseren

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Weekblad
20-05-2009

Het Amstelveen College gaat verder als 'éénpitter', een school met een apart eigen bestuur, hetzij onder de vleugels van de gemeente, hetzij onder een stichting of een openbare rechtspersoon. Het eerder nagestreefde idee om deel uit te gaan maken van dé stichting Dunamare in Haarlem, die al 22 andere scholen bestuurt, is definitief losgelaten. Het idee van aansluiting bij Dunamare bracht vorig jaar grote commotie teweeg, zowel in de politiek als bij ouders en docenten.

AC Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Het Amstelveen College aan de Startbaan 12


Er leefde vrees, dat de belangen van leerlingen, ouders en docenten in de verdrukking zouden komen bij een bestuur op afstand dat bovendien een groot aantal andere scholen beheert. Ook leefden twijfels of het handhaven van het openbare karakter van de school in die opzet gewaarborgd zou zijn. Mede onder druk van de gemeenteraad, vooral afkomstig van de fracties van VVD en BBA (Burgerbelangen Amstelveen) is een stuurgroep gevormd die alternatieven ging bekijken.

De groep kwam met zes alternatieven, waarvan er drie afvielen. Tot de afvallers behoorde het idee om aan te sluiten bij een samenwerkingsbestuur, als Dunamare, een concept waarop ook landelijk de laatste maanden veel kritiek te beluisteren is. „Het is onder meer losgelaten omdat het politiek niet haalbaar gebleken is," -zegt rector Mark Manders. „Ook al heeft samenwerking financiële voordelen."

Een ander geschrapt idee is om in kleiner verband samen te werken met andere scholen in de regio. De drie overgebleven modellen behelzen handhaving van de huidige situatie met een bestuurscommissie die optreedt namens de gemeente, een openbare stichting, of een openbare rechtspersoon. In beide laatstgenoemde vormen wordt de school financieel en juridisch onafhankelijk van de gemeente.

Besluit over bestuur school in najaar

Bij de definitieve keuze voor de toekomstige bestuursvorm van het Amstelveen College spelen' zaken een rol als: behoud openbaar karakter en eigen identiteit, het zelf bepalen van het onderwijsaanbod, goed onderwijs en betrokkenheid van personeel, ouders en leerlingen.

Gisteren waren er bijeenkomsten met docenten en ouders over de toekomstige bestuursvorm. Aan de hand van de resultaten daarvan komt de stuurgroep met een eenduidig eindvoorstel. De verwachting is dat onderwijswethouder Dolf Veenboer dit begin komend schooljaar aan de gemeenteraad kan presenteren. Die neemt vervolgens een definitieve beslissing.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.