Bijgewerkt: 18 september 2021

Het Amstelveen College wordt verzelfstandigd

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen / Amstelveenweb
12-01-2010

Met de verzelfstandiging van het Openbaar Voortgezet Onderwijs krijgt het Amstelveen College een volwaardige plaats binnen het voortgezet onderwijs. Na grondig onderzoek trekt de stuurgroep Amstelveen College de conclusie, dat verzelfstandiging van de school de beste optie is mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Onderzoek naar de meest gewenste bestuursvariant vond plaats op verzoek van de raad in september 2009.

Een van de voorwaarden is dat het bestuursmodel afgestemd is op de nieuwe wetgeving en gedragen binnen alle geledingen van de school. Om een doelmatig  financieel beleid te voeren met een sluitende begroting is een meerjarenbegroting gemaakt en een risicoanalyse uitgevoerd. Op advies van de stuurgroep stelt het college voor om bij verzelfstandiging 2,45 miljoen als bruidsschat te reserveren.

Veenboer Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Dolf Veenboer (PvdA) wethouder Onderwijs, Jeugd en Zorg: 'Het is toch goed, om een keer even aandacht te besteden aan het Amstelveen College bij deze historische besluitvorming, die wel erg lang heeft geduurd. Nu is echt haast geboden, om de verzelfstandiging van deze school af te ronden, want in augustus 2010 loopt de bruidschatregeling af van de overheid en dan is niet meer mogelijk, om het Amstelveen College te verzelfstandigen en met de nieuwbouw te beginnen'


Uitgangspunt bij de opgestelde meerjarenbegroting is nieuwbouw van het Amstelveen College per 1 augustus 2013. De Bestuurscommissie en de Medezeggenschapsraad hebben actief deelgenomen binnen het proces. Het Amstelveen College organiseerde de afgelopen periode diverse bijeenkomsten om personeel en ouders te informeren. Het voorstel tot verzelfstandiging is dan ook breed gedragen binnen alle geledingen van de school.

Bruidschatregeling?

Een gemeente, die in zijn rol van bestuurder van openbare scholen meer geld aan die scholen uitgeeft, dan de gemeente van het Rijk aan subsidie voor die scholen ontvangt, dient die extra uitgaven  gedeeltelijk ook beschikbaar te stellen aan gelijksoortige bijzondere scholen in de eigen gemeente.

Wethouder Veenboer: 'De katholiek en christelijk- en protestants onderwijs in Amstelveen hebben nu een eigen vermogen van een paar miljoen euro, zodat ze eventuele schokken kunnen opvangen. Als wij bij de verzelfstandiging van het Amstelveen College de bruidschat van 2,5 miljoen niet geven, dan weet je, dan ze binnenkort failliet gaan. Het bedrag van de bruidschat geeft de gemeente aan de nieuwe openbare stichting van de school, om van de kosten voor administratie, beheer en bestuur te dekken.

De gemeente zal de komende drie jaren bij haar toezicht op de stichting en in bijzonder bij de goedkeuring van de begroting en de jaarrekening, extra aandacht besteden, of het Amstelveen College echt slaagt in haar taakstelling en haar streven om in enkele jaren alle kosten binnen de rijksvergoeding te blijven en de beleidsplanning in orde te houden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.