Bijgewerkt: 1 augustus 2021

Het Apostolisch Genootschap heeft een nieuwe apostel

Nieuws -> Kerk

Bron: Het Apostolisch Genootschap
03-05-2011

Op 24 april 2011, eerste Paasdag, heeft apostel Dick Riemers van Het Apostolisch Genootschap zijn opvolger bekend gemaakt: Albert Wiegman. Hij is een mens die met vertrouwen en geloof in de kracht en verbondenheid van mensen bruggen wil bouwen in de samenleving.

Bert Wiegman (geboren 28-06-1956) is medisch directeur en kindercardioloog bij het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam. In het genootschap was hij verantwoordelijk voor de geestelijke verzorging van het district Amstelveen. Als apostel is hij eerstverantwoordelijk voor de geestelijke verzorging en voorzitter van het bestuur.

Wiegman Amstelveen
(Bron Het Apostolisch Genootschap - 2011)

Bert Wiegman


Hij beseft dat het genootschap geen wereldgodsdienst is, maar wel een prachtig eigentijds gods- en mensbeeld heeft. Volgens die visie is het de mens die liefde kan geven aan een ander en zo God naderbij brengt.

‘Ik gun elk kind in de wereld een doop, waarbij ouders en alle aanwezigen beloven het kind te begeleiden een liefhebbend mens te worden. Als ik ervoor kies naar de ander te kijken als een groot wonder, kan ik niet anders dan in liefde en met respect met de ander omgaan. Het stelt mensen in staat om verschillen te waarderen’.

De heer Wiegman legt per 1 augustus 2011 zijn taak als medisch directeur van het AMC neer. De heer Riemers blijft als priester en voorzitter van de Raad van Toezicht werkzaam in het genootschap.

Apostolisch Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2002)

Het kerkgebouw van Het Apostolisch Gemeenschap in Amstelveen aan de Graaf Aelbrechtlaan


Apostel?

Een apostel is iemand die een boodschap overbrengt, uit naam van een ander die hem heeft gestuurd. De term wordt vooral gebruikt in de Bijbelse betekenis, voor iemand die gezonden is door Jezus om het evangelie te verspreiden. Jezus zelf wordt (één keer) een "apostel ... van het geloof, dat wij belijden" genoemd

De oorspronkelijke apostelen waren, in de christelijke traditie, elf van de twaalf discipelen van Jezus. Er was ook nog een twaalfde discipel, Judas Iskariot maar deze beroofde zichzelf van het leven voordat het apostelschap werd ingevoerd; hij werd opgevolgd door Matthias die wel tot de apostelen wordt gerekend. Twaalf was een symbolisch getal.

Het Apostolisch Genootschap?

Het Apostolisch Genootschap is een vrijzinnige geloofgemeenschap die haar wortels heeft in de joods-christelijke traditie (www.apgen.nl ). De ruim 16.000 lidmaten geloven in verbondenheid met de schepping, en tussen mensen in het bijzonder. Deze verbondenheid willen ze uitdrukken in hun denken en doen, om zo zin te geven aan hun leven. De lidmaten ontmoeten elkaar in circa 80 gemeenschappen, waar ze zich bezinnen op levensvragen.

Het genootschap is ondogmatisch, staat open in de samenleving en neemt eigentijdse en waardevolle inzichten graag ter harte. Met verwante levensbeschouwingen werken ze samen om deze inzichten in de samenleving te brengen (zie ook www.klaarvoorhetleven.nl  en www.wereldwijdvoorkinderen.nl ).Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.