Bijgewerkt: 5 juni 2023

Het Bestuursakkoord van Vervoerregio Amsterdam 2022 is gepresenteerd

Nieuws -> Informatief

Bron: Vervoerregio Amsterdam
12-10-2022

Het Bestuursakkoord van de Vervoerregio Amsterdam geeft de richting aan voor de komende bestuursperiode. Het Bestuursakkoord is op dinsdagavond 11 oktober 2022 gepresenteerd in Pakhuis de Zwijger, tijdens een event ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van de Vervoerregio. In dit document vindt u hoe we namens de 14 gemeenten van de Vervoerregio werken aan de bereikbaarheid.

Gerard Slegers, Melanie van der Horst en Marja Ruigrok, de leden van het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam schreven in het voorwoord: 'Na ruim twee jaar zo veel mogelijk thuis geweest te zijn, leeft de Vervoerregio weer als vanouds. We reizen weer bijna dagelijks vanuit huis door de regio naar werk, sport, vrienden en familie. Ook dagjesmensen en toeristen weten hun weg weer terug te vinden naar onze mooie regio. We staan daarmee op een kruispunt om de bereikbaarheid van de regio voor nu en in de toekomst vorm te geven, in plaats van terug te vallen in ons oude reisgedrag, zetten we de stap naar voren, naar een duurzaam bereikbare regio.

Foto Amstelveen
(Foto Vervoerregio Amsterdam - 2022)

Vlnr.: Gerard Slegers (CDA) wethouder Bereikbaarheid van de gemeente Zaanstad, Melanie van der Horst (D66) wethouder Verkeer en Vervoer van de gemeente Amsterdam en Marja Ruigrok (VVD) wethouder Verkeer en Vervoer van de gemeente Haarlemmermeer vormen het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam

Daarom zetten we in op een manier van reizen die bijdraagt aan een prettige, toegankelijke en veilige leefomgeving. Een omgeving waar kinderen kunnen leren fietsen, ouderen veilig de straat over durven steken en de woonwerkverkeerreis ontspannen gemaakt kan worden. Een op elkaar aansluitend vervoerssysteem van regulier en flexibel OV en (deel)auto's of fietsen dragen daaraan bij. Kortom, een soepele en fijne reis van deur-tot-deur. De ambities van de afgelopen jaren voeren we door in plannen om deze publieke mobiliteit te realiseren en we kijken waar we aanvullend een tandje bij kunnen zetten, zo werken we toe naar een duurzaam bereikbare regio.

Als Vervoerregio zijn we verantwoordelijk voor de mobiliteit in de drukste metropool en de economische motor van Nederland. Zo is onze regio met rond de één miljoen ov-reizigers per dag, goed voor 35 % van het stad- en streekvervoer in Nederland. Voor onze regio liggen dan ook uitdagingen in het verschiet. Van ons wordt een antwoord verwacht op hoe wij de toekomstige bewoners van honderdduizenden nieuw te bouwen huizen in vervoerregiogemeenten als Haarlemmermeer, Amsterdam, Zaanstad en Purmerend duurzaam, comfortabel en met gebruik van zo min mogelijk ruimte door onze regio kunnen laten reizen.

Naast het uitbreiden en borgen van een goed ov-netwerk, spelen nieuwe vormen van vervoer zoals deelmobiliteit, of Mobility as a Service (Maas) een grotere rol in onze bereikbaarheidsoplossingen. we kijken dan ook goed hoe we deze verschillend georganiseerde systemen soepel op elkaar kunnen laten aansluiten, digitaal en passend bij de omgeving, we gaan meer van openbaar vervoer naar publieke mobiliteit.

Los van de weer toenemende vervoersvraag, door bevolkingsgroei en terugkeer van forenzen, zien we nog een aantal ontwikkelingen die van invloed op en gekoppeld zijn aan het mobiliteitssysteem. Afgelopen jaren zijn we getuige geweest van de gevolgen van steeds extremer weer. Om de regio bereikbaar te houden moeten we onze infrastructuur hierop aanpassen en voorbereiden. De ambities voor duurzame mobiliteit zijn gekoppeld aan de energie-transitie. Willen we de gestelde ambities behalen, dan moeten we ons perspectief verbreden. Dat geldt ook voor de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering.

Naast al deze ambities en uitdagingen zien we ook dat stijgende kosten en het tekort aan personeel druk legt op onze gemeenten en vervoerders. Het zijn onrus­tige tijden waarbij de kostenstijgingen voor iedereen voelbaar zijn. Dat geldt voor zowel de reizigers als de vervoerders, onze gemeenten en de Vervoerregio zelf, we staan voor de opgave om deze met elkaar in balans te houden. Door de juiste keuzes te maken kunnen we zor­gen dat het ov een aantrekkelijk alternatief blijft voor de auto. Dit kunnen we niet alleen, de stap vooruit naar een duurzaam bereikbare regio kunnen we alleen samen met hen maken, we zijn dan ook veel bij onze gemeenten en andere partners te vinden, om te kijken welke opgaven er spelen en hoe we dat zo slim mogelijk, met de beperkte ruimte, middelen en mensen, kunnen oppakken.

In dit akkoord leest u hoe we invulling willen geven aan al deze opgaven om de regio bereikbaar te houden. Hoe we ervoor zorgen dat we niet alleen de problemen van nu oplossen, maar ook vooruit kijken, zodat het ook over tien jaar nog prettig en makkelijk bewegen is in onze regio. Zo blijven we werken aan de beste bereikbare regio van Nederland. We hopen dat u met ons mee doet.' Lees: Stap vooruit, het Bestuursakkoord Vervoerregio Amsterdam 2022-2026 (pdf 12 pagina’s).Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.