Bijgewerkt: 7 februari 2023

Het College Amstelveen wil de afvalstoffenheffing met 4% verlagen in 2018

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
03-10-2017

Het college van B en W van Amstelveen stelt de gemeenteraad voor om per 1 januari 2018 de afvalstoffenheffing met 4% (8 tot 10 euro per huishouden) te verlagen. Het kostendekkende tarief kan omlaag, omdat de verwachting is, dat door de invoering van ‘Anders Inzamelen’ in de loop van 2018 Amstelveners hun huishoudelijk afval nog beter sorteren. Doordat minder restafval overblijft, kunnen de verwerkingskosten omlaag. Ook zijn de kosten van de huidige ondergrondse containers inmiddels afgeschreven.

De gemeente start in 2018 met ‘Anders Inzamelen’. Belangrijkste doel is het verlagen van restafval en het verhogen van herbruikbaar afval. De gemeente stimuleert het sorteren van Plastic Verpakkingen, Metalen en Drinkpakken (PMD) en start met proefprojecten voor het inzamelen van Groente,- Fruit- en Tuinafval (GFT) bij hoogbouw. Sorteren van huishoudelijk afval door inwoners, of bronscheiding, biedt namelijk betere kwaliteit afval, dat opnieuw als grondstof kan worden gebruikt dan bij machinaal na-scheiden van restafval.
\

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

De nog lege raadzaal van de gemeente Amstelveen op 13 september 2017


Lagere verwerkingskosten en hogere milieuwinst. Verminderen van restafval is gunstig, omdat de gemeente naast relatief hoge verwerkingskosten voor het verbranden van restafval een verbrandingsbelasting betaalt per ton restafval aan het rijk. Milieuwinst neemt toe, doordat de diverse soorten huishoudelijk afval, zoals glas, papier, textiel, GFT en plastic verpakkingen bij zorgvuldige scheiding kunnen worden hergebruikt voor nieuwe producten. GFT levert bijvoorbeeld door een proces van vergisten groen gas en CO2. Composteren zorgt voor o.a. warmte en compost. Gebruikte plastic verpakkingen, zoals flessen en flacons zijn goed recyclebaar tot granulaat, grondstof voor nieuwe plastic producten.

Tariefsysteem. De gemeenteraad van Amstelveen heeft eerder gevraagd om te onderzoeken, of het afvaltarief kan worden gebaseerd op het principe van ‘de gebruiker betaalt’. Dat onderzoek is nu door ‘Anders Inzamelen’ uitgesteld wat het college van B en W betreft. Het lijkt overigens, dat in gemeenten, waar inwoners moeten betalen per inworp restafval het recyclebare huishoudelijk afval door sterke vervuiling minder goed geschikt is voor recycling.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.