Bijgewerkt: 15 april 2024

Het College B en W Amstelveen wil extra 4,5 miljoen euro voor zwembad

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
24-05-2023

Het College B en W Amstelveen vraagt de gemeenteraad in te stemmen met een aanvullende bijdrage van € 4.551.000 voor de realisatie van een extra zwembad bij De Meerkamp. Deze meerkosten komen onder meer voort uit prijsstijgingen door inflatie en optimalisatie van het bouwprogramma met onder meer extra verduurzamingsmaatregelen en vervanging van verouderde installaties.

In 2021 heeft de gemeenteraad besloten tot uitbreiding van extra zwemwater om de wachtlijst voor zwemlessen te kunnen verkleinen. Hiervoor is toen € 12.050.000 vrijgemaakt. Met name door maatschappelijke en geopolitieke ontwikkelingen, zoals de oorlog in Oekraïne, zijn de kosten voor de ontwikkeling van het extra zwemwater opgelopen tot € 16.601.000.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Buitenbad voor kinderen in zwembad De Meerkamp in juni 2019

'Het college kiest ervoor om de extra kosten voor te leggen aan de gemeenteraad, omdat de nood hoog is om de wachtlijst voor zwemlessen aan te pakken. Prioriteit is de zwemveiligheid van Amstelveense kinderen. Ook de gemeenteraad heeft hierover haar zorgen geuit. We moeten nu dan ook handelen om deze prioriteit van zowel het college als de raad te kunnen realiseren. Het gaat om een serieus bedrag, maar nu op onze handen blijven zitten en het extra zwemwater uitstellen is onverantwoord. Het is een van de belangrijkste voorzieningen in Amstelveen, waarvoor we onze verantwoordelijkheid moeten nemen' - zegt Herbert Raat (VVD) wethouder Sport.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2023)

Heleen van Ketwich Verschuur directeur van AmstelveenSport en Herbert Raat wethouder Herbert Raat bij zwembad De Meerkamp op 25 april 2023

Planning. Als er geen extra geld beschikbaar komt, kan de ontwikkeling van het extra zwembad bij De Meerkamp (nog) niet aanbesteed worden. Dit betekent verschuiving van de planning, waardoor realisatie in 2025 niet meer mogelijk is.

Extra kosten. In 2021 heeft de gemeenteraad een totaalbedrag van € 21.575.000 vrijgemaakt voor extra zwemwater, inclusief voorbereidingskosten en kostendekkend (via huren) toe te voegen maatschappelijke functies: Denksportcentrum, Gezondheidscentrum en kantoren AmstelveenSport. De gereserveerde kosten voor beide centra vallen vrij, omdat deze niet worden gerealiseerd.

Het totaalbedrag inclusief voorbereidingskosten en kantoren AmstelveenSport komt nu uit op € 20.100.000, waarvan € 16.601.000 investeringskrediet voor extra zwemwater (was: € 12.050.000). Het grootste deel van de extra kosten worden veroorzaakt door prijsstijgingen door inflatie. Daarnaast is de gemeente tijdens de voorbereidingen tegen een aantal zaken aangelopen die beter meteen in het bouwontwerp meegenomen kunnen worden. Zoals het vervangen van de technische installaties van de buitenbaden die aan het einde van de levensduur zijn en extra maatregelen om duurzamer te bouwen, zoals energiebesparende maatregelen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.