Bijgewerkt: 15 april 2024

Het David Ben-Goerion fietspad is onthuld in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen/Amstelveenweb
18-05-2018

Wethouder Herbert Raat (VVD) onthulde op donderdagmiddag 17 mei 2018 het straatnaambord van het David Ben Goerion fietspad, tezamen met Alon Ben-Goerion, de kleinzoon van David Ben-Goerion. Hij was op uitnodiging van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) in Nederland en voor deze onthulling in Amstelveen. Het fietspad is vernoemd naar de eerste premier van Israël en ligt vlakbij het Amstelveense Sinai Centrum.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

David Ben-Gurion (Hebreeuws: דָּוִד בֶּן-גּוּרִיּוֹן; uitgesproken [daˈvɪd ben gurˈjo:n]. geboren David Grün; (1886 - 1973) was de nationale grondlegger van de staat Israël en de eerste premier van Israël.


Aanleiding is het 70-jarig bestaan van de Staat Israël. David Ben-Goerion riep op 14 mei 1948 de onafhankelijke staat Israël uit. Hij werd later door Time Magazine uitgeroepen tot één van de 100 mensen die het meest vorm gaven aan de 20ste eeuw. Wethouder Herbert Raat (VVD): 'We zijn in Amstelveen steeds intensiever bezig met de toekomst, maar ook met het verleden. Het behouden van de voormalige synagoge aan de Randwijcklaan 13 is hier een voorbeeld van. Er wordt gewerkt aan een breed programma, waar ook onze Joodse geschiedenis een plek krijgt.' Fietsers vinden het pad tussen de straten De Helpende Hand, vlak naast woonzorgcentrum Groenelaan en In de Wolken.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Herbert Raat (VVD) wethouder vertelt over het verleden en de toekomst van Amstelveen aan Alon Ben-Gurion, de kleinzoon van David Ben-Gurion. In zijn toespraak zei hij, dat in Amstelveen aan een breed programma wordt gewerkt, waar ook de Joodse geschiedenis van de stad een plek krijgt


Toespraak van Herbert Raat: Wij heten Alon Ben-Goerion in Amstelveen van harte welkom en zijn blij dat hij hier vandaag bij ons is. De CIDI nodigde u uit om onze gast te zijn, want vandaag onthullen we een fietspad, vernoemd naar uw opa: David Ben-Goerion. Uw grootvader was de oprichter en de eerste minister-president van de staat Israël die zeventig jaar geleden werd opgericht. Toen ik 19 was werkte ik in Tel Aviv en elke dag nam ik de bus naar het Basel Hotel, nu bekend als het Leonardo Hotel, waar ik als badmeester werkte. En dan liep ik langs het huis van David Ben-Goerion aan de Ben-Gurion Boulevard 17. Vandaag is het een eer om u, zijn kleinzoon, te mogen ontmoeten in mijn woonplaats.

Het was voor de intifada en mijn collega's waren Israëliërs, Arabieren en mensen zoals ik. Na het werk dronken we samen een paar biertjes en hadden een mooie bijzondere tijd in mijn leven en ik hoop oprecht dat die mooie tijden in Israël zullen terugkeren.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Veel burgers van Amstelveen kwamen naar de onthulling


Wij in Amstelveen hebben geen ambassade om van Tel Aviv naar Jeruzalem te verhuizen, maar maken van deze feestdag wel gebruik om de zeventigste verjaardag van Israël te eren. Amstelveen heeft een grote joodse gemeenschap. Twee weken geleden bezocht ik op 4 mei, onze herdenkingsdag, een voormalige synagoge en dankzij de inspanningen van een groep buurtbewoners - sommigen van hen zijn vandaag bij ons - is dit gebouw gered van de sloop. Tijdens één van de toespraken werd gezegd dat er ondanks de grote joodse gemeenschap niet genoeg joodse markeerpunten in Amstelveen zijn. Het redden van de synagoge was een uitgangspunt en een fietspad vernoemen naar uw grootvader is de tweede stap. Als het aan mij ligt, is de tijd nu aangebroken om een breed programma over onze geschiedenis te ontwikkelen, inclusief een prominente plek voor onze joodse bewoners. Dank u voor uw aanwezigheid hier. We zijn erg dankbaar!'

David Ben-Gurion (Hebreeuws: דָּוִד בֶּן-גּוּרִיּוֹן; uitgesproken [daˈvɪd ben gurˈjo:n]. geboren David Grün; (1886 - 1973) was de nationale grondlegger van de staat Israël en de eerste premier van Israël. Ben-Gurions passie voor zionisme, die al vroeg in zijn leven begon, leidde hem in 1946 tot een belangrijke zionistische leider en uitvoerend hoofd van de World Zionist Organization. Als hoofd van het Joods Agentschap vanaf 1935 en later voorzitter van het Uitvoerend Bureau van het Joods Agentschap was hij de facto leider van de Joodse gemeenschap in Palestina, en leidde hij grotendeels de strijd voor een onafhankelijke Joodse staat in het Verplicht Palestina. Op 14 mei 1948 kondigde hij formeel de oprichting van de staat Israël aan en ondertekende als eerste de Israëlische Verklaring van Onafhankelijkheid, die hij mede heeft geschreven. Ben-Gurion leidde Israël tijdens de Arabisch-Israëlische Oorlog van 1948 en verenigde de verschillende Joodse milities in de Israëlische Defensiemacht (IDF). Vervolgens werd hij bekend als 'de grondlegger van Israël'


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

De heer Alon Ben-Gurion is zeer verheugd dat er een fietspad naar zijn grootvader is vernoemd in Amstelveen. Hoewel zijn beroemde opa helemaal geen straat, of plaats naar hem vernoemd wilde hebben, is zijn wens regelmatig overtreden, ook in Israël en nu in Amstelveen. Alon oefende zijn uitspraak van de naambeschrijving op de Nederlandse manier - 'Goerion'.


Speech of alderman Herbert Raat at the opening of Ben-Goerion bicycle path. 'Alon. Beruchim habaim leamstelveen. Anu shmechim schincha po. Ma Shalomcha?'
'We welcome Alon Ben-Goerion in Amstelveen and are pleased that he is here with us today. The CIDI invited you to be our guest. Because today we will reveal a bicycle path named after your grandfather: David Ben-Goerion.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

De scholieren van de Joodse Basisschool Rosj Pina uit Amsterdam maakten als eerste fietsers gebruik
van het David Ben-Goerion fietspad


Your grandfather was the founder and the first Prime Minister of the State Israel. Which was founded seventy years ago. When I was 19 years old I worked in Tel Aviv. And every day I took the bus to the Basel Hotel, now known as the Leonardo Hotel to work as a lifeguard at their swimming pool. Each day I walked by the house of David Ben-Goerion at the Ben-Gurion Boulevard 17. It is an honor to meet you today. His grandson in my hometown.

It was before the intifada and my colleagues were Israelis, Arabians and people like myself. After work we drank a couple of beers together and had the best time. It was a special time in my life and I genuinely hope that those times will return.

We in Amstelveen do not have an embassy to translocate from Tel Aviv to Jerusalem, but nonetheless take this celebratory day as an opportunity to honor  the seventieth birthday of Israel. Amstelveen has a large Jewish community. Two weeks ago I visited a former synagogue on the 4th of May, our Memorial Day. Because of the effort of a group of local residents, and some of them are with us today, this building was saved from demolition. During one of the speeches it was mentioned that, despite the large Jewish community, there are not enough Jewish marking points in Amstelveen. Saving the former synagogue was a starting point. And a bicycle path named after your grandfather is the second step. If it is up to me the time is now develop a broad program about our history including a prominent place for our Jewish residents. Thank you for being here. We are very grateful!'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.