Bijgewerkt: 21 september 2021

Het EMA over het COVID-19-vaccin van AstraZeneca

Nieuws -> Informatief

Bron: EMA
16-03-2021

Verscheidene autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor nationale vaccinatiecampagnes in EU-landen hebben de vaccinatie met het COVID-19-vaccin van AstraZeneca tijdelijk opgeschort. Dit is een voorzorgsmaatregel die is genomen in het licht van hun nationale situatie, terwijl het European Medicines Agency (EMA) een aantal voorvallen onderzoekt van bloedstolsels bij mensen die het vaccin hadden gekregen, zoals eerder gemeld.

Gevallen van bloedstolsels, waarvan sommige met ongebruikelijke kenmerken zoals lage aantallen bloedplaatjes, hebben zich voorgedaan bij een zeer klein aantal mensen dat het vaccin heeft gekregen. Jaarlijks ontwikkelen vele duizenden mensen in de EU om verschillende redenen bloedstolsels. Het aantal trombo-embolische voorvallen bij gevaccineerden lijkt in het algemeen niet hoger te zijn dan bij de bevolking in het algemeen.Het EMA werkt nauw samen met het bedrijf, met deskundigen op het gebied van bloedziekten en met andere gezondheidsautoriteiten, waaronder de MHRA (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency) in het Verenigd Koninkrijk, op basis van zijn ervaring met ongeveer 11 miljoen toegediende doses van het vaccin. Het onderzoek van het EMA is in het weekend voortgezet en de komende dagen zullen alle gegevens over trombo-embolische voorvallen aan een grondige analyse worden onderworpen.

 Deskundigen kijken zeer gedetailleerd naar alle beschikbare gegevens en klinische omstandigheden rond specifieke gevallen om te bepalen of het vaccin mogelijk heeft bijgedragen of dat de gebeurtenis waarschijnlijk aan andere oorzaken te wijten is. Het veiligheidscomité van het EMA (PRAC) zal de informatie morgen (dinsdag) verder bekijken en heeft een buitengewone vergadering belegd op donderdag 18 maart 2021 om de verzamelde informatie te bespreken en eventuele verdere maatregelen te nemen.

De COVID-19-pandemie is een wereldwijde crisis, met verwoestende gevolgen op gezondheids-, sociaal en economisch gebied, en blijft een zware belasting voor de gezondheidsstelsels van de EU. Vaccins voor COVID-19 helpen mensen te beschermen tegen ziekte, met name gezondheidswerkers en kwetsbare bevolkingsgroepen, zoals ouderen of mensen met chronische ziekten. Hoewel het onderzoek nog loopt, blijft het EMA momenteel van mening dat de voordelen van het vaccin van AstraZeneca bij de preventie van COVID-19, met het bijbehorende risico van ziekenhuisopname en overlijden, opwegen tegen de risico's van bijwerkingen.

Het EMA zal hierover zo nodig verder blijven communiceren. In de tussentijd moet iedereen die het vaccin heeft gekregen en zich zorgen maakt, contact opnemen met een deskundige in de gezondheidszorg. Het is belangrijk dat mensen die vermoeden dat zij een bijwerking hebben na vaccinatie, dit melden aan de nationale regelgevende instantie voor geneesmiddelen of aan een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg die hen hierbij kan helpen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.