Bijgewerkt: 24 juni 2024

Het EU 10-puntenplan voor Lampedusa

Nieuws -> EU

Bron: Europese Commissie
19-09-2023

20230919 Het EU 10-puntenplan voor Lampedusa


Met het oog op de zich ontwikkelende situatie op Lampedusa, en hoewel hij de toenemende druk langs verschillende migratieroutes erkende, heeft voorzitter van de Europese Commissie, Von der Leyen, de volgende reeks onmiddellijke maatregelen uiteengezet die moeten worden uitgeoefend met volledige inachtneming van de fundamentele rechten en internationale verplichtingen:-Versterk de steun aan Italië door het Asielagentschap van de Europese Unie (EUAA) en de Europese Grens- en Kustwacht (Frontex = European Border and Coast Guard Agency) om het grote aantal migranten te beheren en de registratie van aankomsten, het nemen van vingerafdrukken, debriefing en doorverwijzing naar de bevoegde autoriteiten te garanderen.

-Steun de overdracht van mensen uit Lampedusa, ook naar andere lidstaten, met behulp van het vrijwillige solidariteitsmechanisme en met bijzondere aandacht voor niet-begeleide minderjarigen en vrouwen.

-De terugkeer bevorderen door een hernieuwde, gecoördineerde aanpak te ondernemen naar de belangrijkste landen van herkomst van de nieuwkomers, namelijk Guinee, Ivoorkust, Senegal en Burkina Faso, om de samenwerking te verbeteren en overname te vergemakkelijken; en de steun van Frontex vergroten, onder meer op het gebied van opleiding en capaciteitsopbouw, om de snelle implementatie van terugkeer te garanderen.

-Ondersteun het voorkomen van vertrek door operationele partnerschappen op te zetten op het gebied van de bestrijding van smokkel met landen van herkomst en doorreis. Dit omvat de mogelijkheid van een werkovereenkomst tussen Tunesië en Frontex, en een coördinatietaakgroep bij Europol die zich moet concentreren op de bestrijding van smokkel langs de route naar Tunesië en verder naar Lampedusa.

-Voer de grensbewaking op zee en vanuit de lucht op, onder meer via Frontex, en onderzoek de mogelijkheden om marinemissies in de Middellandse Zee uit te breiden. Bovendien zullen we de levering van uitrusting versnellen en de training voor de Tunesische kustwacht en andere wetshandhavingsautoriteiten uitbreiden.

-Maatregelen nemen om het gebruik van niet-zeewaardige schepen te beperken en actie ondernemen tegen de toeleveringsketens en logistiek van smokkelaars; en zorgen voor het uitschakelen van gerecupereerde boten en rubberboten.

-Vergroot de steun van de European Union Asylum Agency (EUAA= Asielagentschap van de Europese Unie) om snelle grens- en versnelde procedures toe te passen, inclusief het gebruik van het concept van een veilig land van herkomst, het afwijzen van aanvragen als kennelijk ongegrond, het uitvaardigen van inreisverboden en het registreren ervan in het Schengeninformatiesysteem (SIS).

-Verhoog de bewustmakings- en communicatiecampagnes om de oversteek over de Middellandse Zee te ontmoedigen, en blijf werken aan het aanbieden van alternatieven zoals humanitaire toelating en legale trajecten.

-De samenwerking met UNHCR en IOM opvoeren om een alomvattende routegebaseerde aanpak te hanteren om bescherming langs de route te garanderen en de begeleide vrijwillige terugkeer uit doorreislanden te vergroten.

-Implementeer het EU-TU Memorandum of Understanding (MoU) en geef prioriteit aan acties met onmiddellijke impact om de huidige situatie aan te pakken en de contractering van nieuwe projecten onder het MoU te versnellen.

Lampedusa is het grootste eiland in Italië Pelagie Eilanden in de Middellandse Zee. Sinds het begin van de jaren 2000 is Lampedusa, het Europese grondgebied dat het dichtst bij Libië ligt, een belangrijk doorvoerpunt geworden voor migranten uit Afrika, het Midden-Oosten en Azië die Europa willen binnenkomen.

In 2004 bereikten de Libische en Italiaanse regeringen een geheime overeenkomst die Libië verplichtte Afrikaanse immigranten te accepteren die uit Italiaanse gebieden werden gedeporteerd. Dit resulteerde tussen 2004 en 2005 in de massale repatriëring van veel mensen van Lampedusa naar Libië, een stap die door het Europees Parlement werd bekritiseerd. In 2006 betaalden veel Afrikaanse immigranten mensensmokkelaars in Libië om hen per boot naar Lampedusa te brengen. Bij aankomst werden de meesten vervolgens door de Italiaanse regering overgebracht naar opvangcentra op het vasteland van Italië. Velen werden vervolgens vrijgelaten omdat hun deportatiebevelen niet ten uitvoer werden gelegd.

In september 2023 arriveerden binnen 24 uur meer dan 120 boten met ongeveer 7.000 migranten aan boord – meer dan de totale bevolking van Lampedusa (6.400) – op het eiland. Een deel van de migranten werd naar Duitsland overgebracht.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.