Bijgewerkt: 26 mei 2024

Het Europees Parlement heeft gestemd over de online auteursrechten

Nieuws -> Informatief

Bron: Europees Parlement
13-09-2018

Het Europees Parlement heeft op 12 september 2018 gestemd voor een actualisering van de regels inzake auteursrecht in de digitale interne markt om te zorgen voor een eerlijke beloning en erkenning van kunstenaars, nieuwsuitgevers, auteurs en uitvoerende kunstenaars met het resultaat:

-Techreuzen moet betalen voor gebruik van het werk van anderen.

-Kleine en micro platforms uitgesloten van richtlijn

-Hyperlinks "vergezeld van individuele woorden" kunnen gratis worden gedeeld

-Journalisten moeten een deel van de auteursrechtelijke vergoeding krijgen van hun uitgeverij

Het Parlement heeft op woensdag een herziene onderhandelingspositie ingenomen over online auteursrechten. De herziening beschermt kleine bedrijven en de vrijheid van meningsuiting. De positie van het Parlement voor de onderhandelingen met de lidstaten werd aangenomen met 438 stemmen voor, 226 tegen en 39 onthoudingen. Er zijn enkele belangrijke aanpassingen gemaakt ten opzichte van het voorstel van de commissie Juridische zaken uit juni.

Techreuzen moeten opbrengsten delen met artiesten en journalisten. Veel van de aanpassingen van het Parlement aan het originele voorstel van de Europese Commissie garanderen dat artiesten, journalisten en nieuwsuitgevers eerlijk betaald krijgen door platforms, zoals YouTube, Facebook en Google News. Na de stemming zei rapporteur Axel Voss (Duitse) lid Fractie van de Europese Volkspartij (Christendemocraten): 'Ik ben blij dat, ondanks een sterke lobbycampagne van de internetreuzen, een meerderheid in het voltallige Huis de noodzaak ziet van de bescherming van eerlijke betaling voor Europese creatievelingen. Er is een verhit debat gevoerd rond deze richtlijn en ik ben ervan overtuigd dat het Parlement heeft geluisterd naar de bedenkingen. Daarom hebben we gehoor gegeven aan de bezorgdheid over innovatie en hebben we kleine en micro platforms uitgesloten van deze richtlijn. Ik ben ervan overtuigd dat, wanneer de storm is gaan liggen, het internet over een paar jaar nog net zo vrij is als vandaag de dag. Artiesten en journalisten krijgen een eerlijker deel van de opbrengsten uit het hun werk. Iedereen zal zich afvragen waar al de ophef voor nodig was.'Eerlijke betaling voor artiesten en journalisten en het aanmoedigen van startups. De positie van het Parlement verstevigt het voorstel van de Commissie om online platforms aansprakelijk te maken voor schendingen van de auteursrechten. Dit geldt ook voor snippets, waarin slechts een deel van de tekst wordt weergegeven. In de praktijk houdt de aansprakelijkheid in dat deze partijen de houder van het auteursrecht moeten betalen voor het beschikbaar maken van het materiaal. De tekst van het Parlement zorgt ook dat journalisten zelf, en niet hun uitgevers, voldoende gecompenseerd worden door deze aansprakelijkheidstelling. Tegelijkertijd worden kleine en micro platforms niet meegenomen in deze richtlijn. Dit om startups aan te moedigen en innovatie te stimuleren.

Bescherming van de vrijheid van meningsuiting en innovatie. De tekst bevat bepalingen die verzekeren dat online auteursrecht wordt gewaarborgd zonder dat het de vrijheid van meningsuiting hindert. Enkel het delen van hyperlinks naar artikelen, samen met “individuele woorden” om ze te beschrijven, is vrij van auteursrechtelijke beperkingen. Elke actie genomen door platforms om te controleren of een upload het auteursrecht schendt moet ontworpen worden zodat voorkomen wordt dat het ook content ´vangt´ dat het auteursrecht niet schendt. Deze platforms moeten daarnaast een snel herstelsysteem ontwikkelen, waar men klachten kan indienen als een upload ten onrechte is verwijderd. Dit systeem moet draaien op personeel en niet op algoritmes.

Wikipedia en open source softwareplatforms worden niet beïnvloed. De tekst specificeert dat het uploaden naar online encyclopedieën voor niet-commerciële doeleinden, zoals Wikipedia of open source softwareplatforms als GitHub, automatisch uitgesloten zal zijn van de eisen om te voldoen aan de regels omtrent copyright.

Sterkere onderhandelingspositie voor auteurs en artiesten. De tekst van het Parlement verstevigt de onderhandelingspositie van auteurs en artiesten. Zij kunnen aanvullende vergoeding “claimen” van partijen die hun materiaal gebruiken wanneer blijkt dat de eerder afgesproken vergoeding “niet-proportioneel” is in vergelijking met de opbrengst. De tekst voegt toe dat deze opbrengsten ook 'indirecte opbrengsten' bevatten. Dit verstevigt de positie van auteurs en artiesten om exclusieve exploitatievergunningen in te trekken of te beëindigen wanneer de partij die deze vergunning heeft dit recht niet uitvoert.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.