Bijgewerkt: 24 september 2021

Het Europees Parlement is voorstander van een EU-certificaat COVID-19

Nieuws -> Informatief

Bron: Europees Parlement
07-05-2021

De EU-lidstaten hebben reisbeperkingen ingevoerd om de COVID-19-pandemie in te dammen. Het Europees Parlement steunt de invoering van een EU-certificaat voor COVID-19 om ervoor te zorgen dat mensen binnen Europa kunnen reizen zonder in quarantaine te moeten of meer tests te moeten ondergaan, en niet worden gediscrimineerd als zij niet zijn gevaccineerd.

De leden van het Europees Parlement hebben op 29 april 2021 over het standpunt van het Europees Parlement gestemd en zijn op 3 mei onderhandelingen met de Raad begonnen om nog voor het zomerseizoen tot een akkoord te komen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2021)

Het COVID-19-certificaat van de EU zou een bewijs zijn van elk vaccin dat door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) is goedgekeurd en zal 12 maanden geldig zijn


Waarom hebben we zo'n certificaat nodig? Om het vrije verkeer binnen de Europese Unie te herstellen, hebben de regeringen van de EU de Europese Commissie gevraagd een voorstel uit te werken dat reizen met een verminderd risico op verspreiding van het COVID-19-virus mogelijk maakt. Een uniform certificaat moet algemeen aanvaard worden als bewijs in alle EU-lidstaten en in de plaats komen van de uiteenlopende nationale maatregelen die momenteel aan grensoverschrijdende reizigers worden opgelegd.

Is dit certificaat verplicht om te reizen? Nee. Niemand zal verplicht zijn het EU-certificaat te gebruiken.

Hoe gaat het certificaat heten? De Europese Commissie heeft voorgesteld het "Digitaal Groen Certificaat" te noemen. Het Europees Parlement stelt voor het gewoon het "EU-certificaat COVID-19" te noemen.

Is het certificaat een "vaccinpaspoort"? Nee. Het EU-certificaat COVID-19 is geen reisdocument en geen voorwaarde om te reizen. Het is bedoeld om het voor mensen gemakkelijker te maken de Europese binnengrenzen over te steken zonder met extra reisbeperkingen (zoals quarantaine) te maken te krijgen als iemand gevaccineerd is, een recente negatieve test heeft of onlangs van COVID-19 is hersteld.

Word ik gediscrimineerd als ik niet gevaccineerd ben? Nee. Het COVID-19-certificaat van de EU getuigt van iemands vaccinatiestatus of van een recente negatieve COVID-19-testuitslag of van het bewijs dat iemand onlangs van COVID-19 is hersteld.

Hoeveel moet ik betalen voor het certificaat? Niets. Het certificaat zou gratis zijn. De EP-leden willen dat COVID-19-tests in alle lidstaten gratis en gemakkelijk toegankelijk zijn.

Welke vaccins zullen worden erkend? Het COVID-19-certificaat van de EU zou een bewijs zijn van elk vaccin dat door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) is goedgekeurd. Volgens het Europees Parlement moeten de lidstaten ook toegang aanvaarden op basis van certificaten van andere vaccins die door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor gebruik in noodsituaties op de lijst zijn geplaatst.

Hoe lang blijft dit certificaat bestaan? Het Europees Parlement steunt het gebruik van de certificaten voor 12 maanden. Het EP zegt dat elk voorstel om het gebruik ervan na 12 maanden te verlengen, gebaseerd moet zijn op een nieuw wetgevingsvoorstel van de Commissie en op een grondige beoordeling van de gevolgen voor het vrije verkeer, de grondrechten en non-discriminatie, alsook op de ontwikkeling van de epidemiologische situatie.

Wat als ik geen smartphone heb? Het certificaat zou beschikbaar zijn in digitale en papieren vorm.

Waar worden mijn gegevens opgeslagen? Er komt geen centrale EU-databank met medische gegevens. Ieders rechten op zijn gegevens zouden worden beschermd overeenkomstig de strenge algemene gegevensbeschermingsregels van de EU. Het EP vraagt om het mogelijk te maken gegevens offline te verifiëren. De verstrekker (land A) mag niet worden ingelicht wanneer een certificaathouder een certificaat ter verificatie aanbiedt (land B). Voor elke vaccinatie, test of invordering moet een apart certificaat worden afgegeven en op het certificaat zelf mag geen geschiedenis van eerdere certificaten worden opgeslagen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.